volgende
vorige
items
Sleutelboodschap: De wereldvoorraden aan natuurlijke hulpbronnen nemen al af. Een grotere en rijkere wereldbevolking met stijgende consumptie heeft nog meer behoefte aan veel zaken zoals voedsel, water en energie. In de toekomst zou de stijgende vraag en het afnemende aanbod de wereldwijde concurrentie om grondstoffen kunnen intensiveren.

 

SOER 2010: thematische evaluatie — consumptie en het milieu

Waarom zijn hulpbronnen belangrijk voor u?

Toegang tot hulpbronnen is cruciaal voor om het even welke economie. Europa is relatief arm aan hulpbronnen en moet veel importeren. Dat geldt met name als we aannemen dat de vraag naar energie en hulpbronnen voor tal van geavanceerde technologieën verder blijft stijgen.

Grondstoffen (zoals mineralen): De toenemende schaarste op lange termijn van mineralen en metalen kan ertoe leiden dat men gaat kijken naar bronnen die tot dan toe als niet lonend werden beschouwd. De uitbreiding van de mijnbouw heeft diverse milieueffecten, zoals een veranderend landschap, waterverontreiniging en afvalproductie. Als de mineralenreserves van slechtere kwaliteit zijn, kan de exploitatie ervan minder energie-efficiënt plaatsvinden.

Natuurlijke hulpbronnen (zoals voedselgewassen): Een grotere en rijkere wereldbevolking in 2050 impliceert een sterk stijgende vraag naar landbouwproducten. Dat kan gevolgen hebben in de vorm van verlies van natuurlijke ecosystemen en aantasting van ecosysteemdiensten inclusief koolstofen waterkringlopen, en de voorziening van voedsel en vezels.

Grafiek 3: Veranderingen in landbouwareaal

De wereldbevolking kan de komende decennia sterk groeien en als mensen rijker worden gaan ze meer granen en minder vlees eten. Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor het grondgebruik en de natuurlijke ecosystemen.

Zie voor meer informatie: Wereldwijde megatrends: dalende voorraden natuurlijke hulpbronnen: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-theworld/megatrends

Veranderingen in landbouwareaal

 

Permalinks

Documentacties