volgende
vorige
items

Een nieuwe wereldorde

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 21-03-2023
Er treden wereldwijde machtsverschuivingen op. Er is niet langer één supermacht die de dienst uitmaakt. Regionale machtsblokken worden steeds belangrijker, in economisch en in diplomatiek opzicht. Europa kan profiteren van de wereldwijde handelsgroei en toenemende onderlinge afhankelijkheid als het de kenniseconomie en de efficiëntie waarmee hulpbronnen worden gebruikt verder kan versterken. Toekomstige economische machtsverschuivingen kunnen er voor zorgen dat de EU in de toekomst minder wereldwijde invloed zal uitoefenen. In kader van de huidige veranderingen bij wereldwijde overheidsmechanismen, zal het ontwerp van een beleid om de Europese belangen meer doeltreffend te vertegenwoordigen op de internationale markt, een groeiende uitdaging zijn.

Waarom is deze wereldwijde machtsverschuiving belangrijk voor u?

Als landen relatief snel groeien, neemt hun economische macht vaak toe door de vergroting van hun productieen consumptiemarkten. Die macht kunnen ze uitoefenen bij internationale onderhandelingen over economische zaken (zoals handelsbarrières en productnormen). Maar ze kunnen die invloed ook op andere terreinen gebruiken, bijvoorbeeld bij milieuonderhandelingen.

De hulpbronnen waar nationale economieën op zijn gebaseerd zijn ook van invloed op het internationale machtsevenwicht. Het bezit van essentiële grondstoffen kan de concurrentiepositie en invloed van opkomende economieën verder verbeteren, vooral gezien de ongelijke verdeling van hulpbronnen wereldwijd. Zo zou meer dan de helft van de wereldvoorraad van lithium, een metaal dat momenteel essentieel is voor hybride en elektrische auto’s, in Bolivia te vinden zijn.

Het gebruik van neodymium, onmisbaar voor veel hightechlasertechnologieën, zal de komende 30 jaar wereldwijd naar verwachting verviervoudigen. Dit element is alleen volop beschikbaar in China. De betrokken industrieën zullen voor hun groei bijna volledig afhankelijk zijn van China en de productiecapaciteit daar. Dat zal aanzienlijke gevolgen hebben, zowel voor de staten die zulke hulpbronnen bezitten als voor de economieën die afhankelijk zijn van import.

Grafiek 1: Geselecteerde grondstoffen

Waarom is intensievere wereldwijde concurrentie om hulpbronnen belangrijk voor Europa? Toegang tot natuurlijke hulpbronnen is van cruciaal belang voor Europa’s productiebasis. Europa is relatief arm aan hulpbronnen en moet veel importeren.

Zie voor meer informatie: Wereldwijde megatrends: intensievere wereldwijde concurrentie om hulpbronnen:
www.eea.europa.eu/soer/europe-and-theworld/megatrends

Geselecteerde grondstoffen

Permalinks

Documentacties