volgende
vorige
items

Economische groei, en niet bevolkingsaanwas, wordt de sterkste aanjager van consumptie

Waarom is de wereldwijde demografie belangrijk voor u?

De bevolkingsaanwas beïnvloedt de meeste wereldwijde megatrends. De stabilisering van de menselijke bevolking — naar verwachting in de tweede helft van deze eeuw —zal de wereldproblemen niet oplossen, maar mogelijk wel de pogingen ondersteunen om tot duurzame ontwikkeling te komen.

Groei van de bevolking leidt tot meer gebruik van natuurlijke hulpbronnen, milieuverontreiniging en veranderend grondgebruik zoals verstedelijking. Via klimaatverandering en consumptie van hulpbronnen hebben verschuivingen in wereldwijde demografische trends direct invloed op het plaatselijk milieu.

Migratie van buiten Europa kan tot op zekere hoogte de natuurlijke afname van de bevolking en beroepsbevolking in Europa compenseren, maar zal aanzienlijke ingrepen in het beleid op regionaal en nationaal niveau vereisen.

Overbevolking als belangrijke oorzaak van de crisis op onze planeet is in discussie. Het is niet zo dat er teveel van ons zijn voor deze planeet, maar eerder dat de levensstijl in het groeiende aantal geïndustrialiseerde economieën meer hulpbronnen vraagt dan de planeet kan produceren. In steeds meer gebieden wordt het gebruik van natuurlijke hulpbronnen eerder veroorzaakt door economische groei dan door bevolkingsaanwas.

Grafiek 4: Veranderend consumptiepatroon van de middenklasse

Een grotere wereldwijde middenklasse in 2050 betekent grotere koopkracht

In deze studie wordt middenklasse gedefinieerd aan de hand van de consumptieniveaus: het is de groep huishoudens die per dag tussen USD 10 en 100 uitgeeft (bij koopkrachtpariteit).

Zie voor een volledige lijst verwijzingen: Wereldwijde megatrends: leven in een stedelijke wereld: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-theworld/megatrends

Veranderend consumptiepatroon van de middenklasse

Permalinks

Documentacties