volgende
vorige
items
Een niveau omhoog
 • De landbouw speelt een cruciale rol bij het proces van aanpassing aan de klimaatverandering. De niet-intensieve landbouw is goed voor de biodiversiteit en draagt bij aan de verkleining van onze CO2-afdruk. Bovendien biedt het nieuwe mogelijkheden voor ondernemers nu steeds meer consumenten het idee van ‘slow food’ en de biologische filosofie omarmen. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Op het landgoed La Vialla in Toscane produceert een familiebedrijf meer dan 60 soorten voedingsmiddelen, zoals wijn, olijfolie, kaas, tomaten en pasta. Diversiteit staat centraal in de vorm van landbouw die hier beoefend wordt. Click to view full-size image… 686.1 KB
 • De gebroeders Lo Franco houden bij ieder onderdeel van hun productieketen rekening met het milieu, van de voorbereiding van de grond tot de verpakking van producten. Op hun 600 hectares landbouwgrond worden geen chemische meststoffen of pesticiden gebruikt. Click to view full-size image… 684.1 KB
 • Grond is een van de natuurlijke rijkdommen waar we niet vaak bij stil staan, maar wel cruciaal voor biodiversiteit, de landbouw en beheersing van de klimaatverandering. In de hele EU bevat de bodem meer dan 70 miljard ton aan organische koolstof, wat neerkomt op ongeveer 7% van de totale hoeveelheid koolstof wereldwijd. Click to view full-size image… 3.9 MB
 • “Op La Vialla doen we aan vruchtwisseling om de bodem gezond te houden,” aldus Antonio Lo Franco. “En doordat we het land verrijken met mest en andere organische producten, wordt de koolstof vastgelegd in de bodem en komt niet in de atmosfeer terecht.” Click to view full-size image… 1.1 MB
 • De broers zien in de toekomst een cruciale rol weggelegd voor milieuvriendelijker landbouwmethoden. Bandino: “Ik verwacht dat de biologische landbouw zal groeien, omdat toename van de CO2-uitstoot en vervuiling op de lange termijn niet vol te houden zijn.” Click to view full-size image… 1.0 MB
 • Cloughjordan, Tipperary, is het eerste ecodorp van Ierland. Hier streeft men naar een volledig duurzame manier van leven: het op ecologische wijze ontworpen en gebouwde dorp maakt gebruik van hernieuwbare energie en van lokaal geproduceerd biologisch voedsel. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • “Tien jaar geleden zijn we met een groepje gaan proberen om onze CO2-afdruk te verkleinen. We hebben gekeken naar hoe we onze huizen bouwen, hoe we ons brood verdienen, hoe we ons voedsel verbouwen en hoe we ons verplaatsen," zegt Iva Pocock, een van de leden van het project. Click to view full-size image… 7.2 MB
 • De huizen in het ecodorp staan temidden van paden waarlangs fruit- en notenbomen staan, en een derde van de grond is bestemd voor bebossing, landbouw en kavels waar de inwoners hun eigen fruit en groenten kunnen verbouwen. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Door het duurzaam produceren van melk, vleesproducten, eieren en andere agrarische producten verbetert de dorpsboerderij de kwaliteit en kwantiteit van het plaatselijk beschikbare voedsel, waardoor er minder milieubelastende 'voedselkilometers' gemaakt worden. Click to view full-size image… 4.1 MB
 • De klimaatverandering houdt voor agrarische ondernemers zowel problemen als kansen in. De op duurzaamheid gerichte manieren van werken op La Vialla en in Cloughjordan zijn energiebesparend, verkleinen de landbouwgerelateerde CO2-afdruk en bieden nieuwe marktkansen. Deze boerenbedrijven bewijzen dat aanpassing niet alleen goed is voor het milieu, maar ook in economische zin gunstig kan uitpakken. Click to view full-size image… 4.6 MB

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties