volgende
vorige
items

Article

Complexe uitdagingen in een verbonden wereld

Taal wijzigen:
Article Gepubliceerd 29-06-2011 Laatst gewijzigd 11-05-2021
Photo: © EEA/John McConnico
Een van de hoofdconclusies in het EMA‑rapport SOER 2010 lijkt voor de hand te liggen: „Milieu-uitdagingen zijn complex en zijn alleen in samenhang te begrijpen.”

Dit betekent dat milieuproblemen met elkaar verbonden zijn en vaak slechts één stukje vormen van de grotere legpuzzel van uitdagingen voor ons en onze planeet. We leven namelijk in en zijn afhankelijk van een sterk verbonden wereld die veel afzonderlijke, maar verwante systemen omvat: milieu, maatschappij, economie, techniek, politiek, cultuur enz.

Omdat alles met elkaar verbonden is, kan schade aan een element elders een onverwachte impact hebben. De recente wereldwijde instorting van het financiële systeem en de chaos in het luchtverkeer door een vulkaanuitbarsting op IJsland laten zien dat als het ergens plotseling misgaat hele systemen ontwricht kunnen worden.

Deze onderlinge verbondenheid, vaak „globalisering” genoemd, is geen nieuw verschijnsel. Het heeft van Europa een welvarend continent gemaakt dat lange tijd een leidende economische rol heeft gespeeld. Daarbij hebben we een groot deel van zowel onze eigen natuurlijke hulpbronnen als die van andere naties opgebruikt. Onze „voetafdruk” of impact is groot en strekt zich uit tot ver over onze grenzen.

Naar verwachting zullen de drijvende krachten achter globalisering in de toekomst grote invloed hebben op Europa en ons milieu. Veel van deze krachten hebben we niet in de hand. De wereldbevolking zou in 2050 bijv. meer dan 9 miljard mensen kunnen tellen, met grote gevolgen voor het milieu. De bevolkingstoename zal waarschijnlijk grotendeels plaatsvinden in Azië en Afrika, terwijl de meest ontwikkelde landen (Europa, Japan, de VS, Canada, Australië en Nieuw‑Zeeland) slechts zo’n 3 % aan de groei zouden bijdragen.

Milieu-uitdagingen verbonden met wereldwijde aanjagers van verandering

De toekomst van de wereld wordt bepaald door allerlei trends. Sommige trends noemen we „wereldwijde megatrends” omdat zij maatschappelijke, technologische, economische, politieke en zelfs milieudimensies overstijgen. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder meer veranderende demografische patronen of versnelde verstedelijking, steeds snellere technologische veranderingen, diepere marktintegratie, verschuivingen van de economische macht of het veranderende klimaat.

Zulke trends hebben enorme implicaties voor de wereldvraag naar hulpbronnen. Steden breiden zich uit. De consumptie neemt toe. De wereld verwacht verdere economische groei. De productie verplaatst zich naar opkomende economieën, waarvan het economische belang zal groeien. Andere partijen dan staten kunnen een grotere rol gaan spelen in mondiale politieke processen. En naar verwachting zullen er versneld technologische veranderingen optreden. Deze „race naar het onbekende” brengt nieuwe risico’s met zich mee, maar biedt ook grote kansen.

De toekomstige impact van deze „wereldwijde megatrends” op het Europese milieu is het onderwerp van een van de hoofdstukken van SOER en ligt ten grondslag van Signalen 2011. Deze trends hebben enorme implicaties voor het wereldmilieu en ons rentmeesterschap van de natuurlijke hulpbronnen daarin. In Signalen 2011 vindt u stukjes getiteld „Mondiale megatrend Aarde 2050” waarin we vooruitkijken naar zo’n trend en nagaan wat de invloed ervan zal zijn op het Europese milieu.

We kunnen niet exact zeggen hoe de aarde er in 2050 zal uitzien of zal aanvoelen. Hoe zij zich verder ontwikkelen hangt af van de keuzes die we nu maken. In die zin ligt de toekomst in onze eigen handen. Laten we verstandige keuzes maken. Onze kleinkinderen en alle anderen op het familieportret in 2050 zullen ons er dankbaar voor zijn.

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties