Attivitajiet tal-EEA

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 22 Apr 2016
Il-valutazzjonijiet tal-EEA dwar l-iskart u r-riżorsi materjali għandhom l-għan li jappoġġjaw l-iżvilupp ta' politiki dwar il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli, inkluż l-implimentazzjoni ta' strateġiji tematiċi dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u dwar il-prevenzjoni tal-iskart u r-riċiklaġġ. L-attivitajiet jinkludu l-monitoraġġ u l-iżvilupp tal-indikaturi, l-evalwazzjoni tal-effikaċja tal-politiki dwar l-iskart u r-riżorsi u l-identifikazzjoni tal-aħjar prattiċi.

Ix-xogħol tal-EEA dwar l-iskart u r-riżorsi materjali jinkludi:

Il-grupp tal-EEA dawr il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli jmexxi x-xogħol tal-EEA dwar l-iskart u r-riżorsi materjali. L-attivitajiet huma implimentati permezz ta' kooperazzjoni maċ-Ċentru Tematiku Ewropew tal-EEA dwar l-Immaniġġjar tar-Riżorsi u l-Iskart (ETC/SCP) u b'kollaborazzjoni man-netwerk tal-pajjiżi tal-EEA (Eionet). L-Eurostat qed tiġbor dejta dwar l-iskart, u mill-2008 hija se tospita ċ-ċentri ta' dejta ambjentali dwar ir-riżorsi, il-prodotti u l-iskart.

 

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100