li jmiss
preċedenti
punti
Press Release It-tniġġis mit-traffiku għadu perikoluż għas-saħħa f’ħafna partijiet tal-Ewropa — 26 Nov 2012
It-trasport fl-Ewropa huwa responsabbli mil-livelli dannużi ta’ pollutanti fl-arja u kwart tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-UE. Ħafna mill-problemi ambjentali li jirriżultaw jistgħu jiġu indirizzati billi jiġu intensifikati l-isforzi biex jintlaħqu miri ġodda tal-UE, skont l-aħħar rapport mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA).
Press Release It-trasport Ewropew qiegħed isir aktar ekoloġiku? Parzjalment. — 19 Apr 2010
Filwaqt li l-avvanzi teknoloġiċi qegħdin jipproduċu vetturi aktar nodfa, aktar u aktar passiġġieri u prodotti qegħdin jivjaġġaw distanzi itwal, biex b’hekk jiġu paċuti l-kisbiet fl-effiċjenza. Fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ xejriet fit-tul, rapport ġdid tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (European Environment Agency - EEA) jitlob għal viżjoni ċara li tiddefinixxi s-sistema tat-trasport tal-Ewropa sal-2050 u linji politiċi konsistenti sabiex tinkiseb.
Press Release L-UE ma jirnexxilhiex tikkontrolla l-emissjonijiet mit-trasport: meħtieġa titjib drammatiku u miri ċari — 27 Feb 2008
Is-settur tat-trasport fl-UE għandu japplika miżuri rigorużi biex jgħin lill-Ewropa tilħaq il-miri tagħha ta’ emissjoni tal-gassijiet b’effett serra, jgħid rapport ġdid ippubblikat mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.
Press Release object code It-Trasport — mill ġdid fil qiegħ tal klassifika ta' Kyoto — 22 Feb 2007
L emissjonijiet tal gassijiet serra mit-trasport jibqgħu ostaklu ewlieni, iżda inevitabbli sabiex l UE tilħaq il miri tagħha ta' Kyoto dwar it-tibdil fil klima, skond rapport ġdid ta' l Aġenzija Ewropea għall Ambjent (EEA), maħruġ f'Kopenħagen illum.

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet