Introduzzjoni dwar il-popolazzjoni u l-ekonomija

Page skadut Mibdul l-aħħar 31 Aug 2016
This page was archived on 31 Aug 2016 with reason: A new version has been published

Huwa simplistiku wisq li tqabbel il-popolazzjoni li qed tikber mal-ħsara ambjentali. Ir-realtà hija ftit aktar kumplessa, kif se juri l-materjal f'din it-taqsima.

Li hu ċar hu li l-livell ta' tkabbir li jidher fl-ekonomija u l-popolazzjoni tal-lum iżid il-problemi ambjentali tagħna, billi la l-ekonomija u l-anqas id-daqs tal-popolazzjoni ma ġew 'mifruda' mill-ħsara ambjentali.

Madankollu, dan mhuwiex inevitabbli. Kieku t-tkabbir fil-popolazzjoni kien akkumpanjat, per eżempju, minn tendenza ta' numri iżgħar ta' djar b'aktar nies jgħixu fihom, il-pressjonijiet ambjentali mis-settur 'tad-djar' jistgħu jonqsu sew. Sfotunatament, ix-xejriet demografiċi tal-Ewropa bħalissa jippuntaw fid-direzzjoni opposta: in-numru ta' djar qiegħed attwalment jiżdied b'mod aktar mgħaġġel mill-popolazzjoni globali, fejn il-familji jiċkienu u n-numru ta' djar b'persuna waħda jiżdiedu.

Bl-istess mod, it-tkabbir fil-produzzjoni f'ħafna setturi għadu marbut sew maż-żieda fil-konsum tal-enerġija u r-riżorsi u ma' aktar tniġġis. Madankollu, hemm ħafna eżempji ta' 'firda' bejn l-ekonomija u l-ambjent, u ta' mudelli ta' konsum li qed jinbidlu. Ir-rapporti f'din it-taqsima jiddokumentaw dawn ix-xejriet.

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100