Kuntest politiku

Biddel il-lingwa
Page skadut Mibdul l-aħħar 08 Sep 2016
Topics: ,
This content has been archived on 08 Sep 2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Sa mill-2002, id-Direttiva ġenerali dwar l-Istorbju Ambjentali tipprovdi bażi komuni sabiex jiġi indirizzat l-istorbju madwar l-Unjoni Ewropea. L-għan ewlieni tagħha huwa li tevita, tipprevjeni jew tnaqqas l-effetti ta' ħsara mill-espożizzjoni għall-istorbju.

L-emissjonijiet ta' storbju mill-vetturi u l-makkinarju ilhom irregolati fl-UE għal għexieren ta' snin. Madankollu, kien fis-snin 90, meta r-regolamentazzjoni tal-espożizzjoni tal-bniedem għall-istorbju bdiet tiġi żviluppata. Is- 6 programm ta' azzjoni ambjentali tal-Komunità Ewropea 2002-2012 għandu l-għan li  "...sostanzjalment inaqqas in-numru ta' nies regolarment affetwati b'livelli medji ta' storbju fit-tul, b'mod partikolari mit-traffiku, li, skont studji xjentifiċi, jikkawżaw effetti detrimentali fuq saħħet il-bniedem...".

Fl-istess sena, id- Direttiva dwar l-Istorbju Ambjentali ġiet adottata. Din provdiet bażi komuni sabiex jiġi indirizzat l-istorbju madwar l-UE. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw żoni problematiċi fejn jiġi identifikat f'dettall l-istorbju u li għalihom għandhom isiru pjanijiet ta' azzjoni. Il-pajjiżi għandhom jinfurmaw ukoll lill-pubbliku u lill-Kummissjoni dwar dawn l-attivitajiet. Iż-żoni problematiċi fejn isiru l-identifikazzjoni dettaljata tal-istorbju u l-ippjanar ta' azzjoni jinsabu madwar l-agglomerazzjonijiet prinċipali u maġenb toroq prinċipali, linji tal-ferroviji u ajruporti.

L-espożizzjoni għall-istorbju hija integrata wkoll fi ħdan linji politiċi oħrajn tal-UE bħal fl- istrateġija tematika dwar l-iżvilupp urban, il- Politika Komuni għat-Trasport u l- Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli.

Fl-2004, il-Kummissjoni ppubblikat ħarsa ħarsa ġenerali dwar il- leġiżlazzjoni u l-istandards relevanti Ewropej dwar l-emissjonijiet tal-istorbju.

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100