Dwar l-istorbju

Page skadut Mibdul l-aħħar 08 Sep 2016
Topics: ,
This content has been archived on 08 Sep 2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
L-istorbju ambjentali jaffettwa numru kbir ta' Ewropej. Il-pubbliku jaraha bħala waħda mill-problemi ambjentali ewlenin. Din tista' taffettwa lin-nies b'mod kemm fiżjoloġiku kif ukoll psikoloġiku, billi jinterferixxu ma' attivitajiet bażiċi bħall-irqad, il-mistrieħ, l-istudju u l-komunikazzjoni. Għalkemm dawn l-impatti fuq is-saħħa tal-bniedem ilhom magħrufa, riċerka reċenti turi li dawn iseħħu f'livelli aktar baxxi ta' storbju milli kien maħsub qabel.

L-istorbju ambjentali - storbju fuq barra mhux mixtieq jew li jagħmel ħsara - qed jiżdied, kemm fid-dewmien tiegħu kif ukoll fil-firxa ġeografika tiegħu. L-istorbju huwa assoċjat ma' ħafna attivitajiet tal-bniedem, iżda l-aktar li għandhom impatt huma l-istorbju tat-taffiku tat-triq, tal-ferrovija u tal-ajru. Partikolarment dan huwa problema għall- ambjent urban; madwar 75  % tal-popolazzjoni tal-Ewropa tgħix fl-ibliet, u l-volumi tat-traffiku għadhom qed jiżdiedu. Ir-reviżjonijiet tal-pajjiżi juru li n-numru ta' ilmenti relatatu mal-istorbju ambjentali qed jikber f'ħafna pajjiżi Ewropej.

Billi l-istorbju ambjentali huwa persistenti u wieħed ma jistax jaħrab minnu, proporzjon sinifikanti tal-popolazzjoni hija esposta għalihom. Il- Green Paper tal-UE dwar il-Politika Futura dwar l-Istorbju tiddikkjara li madwar 20 % tal-popolazzjoni tal-UE ssofri minn livelli ta' storbju li l-esperti tas-saħħa jqisu bħala inaċċettabbli, jiġifieri li jistgħu jwasslu għal fastidju, interruzzjoni fl-irqad u effetti negattivi fuq is-saħħa. L- Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) tistma li madwar 40 % tal-popolazzjoni fl-UE hija esposta għal storbju mit-traffiku tat-triq f'livelli li jaqbżu l-55 dB(A), u li aktar minn 30 %  hija esposta għal livelli li jaqbżu l-55 dB(A) matul il-lejl.

Il-kwantifikazzjoni tal-piż tal-mard relatat mal-istorbju ambjentali hija sfida emerġenti għal dawk li jfasslu l-politika. L-espożizzjoni għall-istorbju ma twassalx biss għal interruzzjoni fl-irqad, fastidju jew problemi fis-smigħ, iżda wkoll għal problemi oħra ta' saħħa bħal problemi kardjovaskulari. Il-piż tal-mard mill-istorbju ambjentali għadu ma ġiex ikkwantifikat. Bħalissa l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa qed tiżviluppa studju, li jindirizza diversi effetti tal-istorbju fuq is-saħħa.

Barra dan, l-impatti tal-istorbju jiżdiedu meta jinteraġixxu ma' tensjonijiet ambjentali oħra, bħat-tniġġiż tal-arja u l-kimiċi. Partikolarment, dan jista' jkun il-każ f'żoni urbani, fejn dawn it-tensjonijiet l-aktar li jeżistu flimkien.

L-istorbju għandu wkoll impatt fuq l-annimali selvaġġi. Jeħtieġ li tiġi investigata aktar il-firxa tar-riperkussjonijiet fit-tul ta' dan, pereżempju il-bidla fir-rotot ta' migrazzjoni u ċ-ċaqliq tal-annimali 'l bogħod mill-artijiet fejn jippreferu jieklu u jgħammru.

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100