L-istorbju

L-Ewropa mhux se tilħaq l-għanijiet tagħha għall-2030 mingħajr azzjoni urġenti matul l-10 snin li ġejjin biex tiġi indirizzata r-rata allarmanti ta’ telfien tal-bijodiversità, iż-żieda fl-impatti tat-tibdil fil-klima u l-konsum eċċessiv ta' riżorsi naturali. L-aħħar rapport “State of the Environment” (L-Istat tal-Ambjent) tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum jiddikjara li l-Ewropa qed tħabbat wiċċha ma' sfidi ambjentali ta’ skala u urġenza bla preċedent. Madankollu, ir-rapport jgħid li hemm raġuni għal tama, fost sensibilizzazzjoni pubblika akbar dwar il-ħtieġa li jkun hemm bidla lejn futur sostenibbli, innovazzjonijiet teknoloġiċi, inizjattivi komunitarji li qed jikbru u azzjoni akbar tal-UE bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Hemm bżonn ta’ azzjoni mmirata biex tipproteġi aħjar lill-foqra, lill-anzjani u lit-tfal minn perikli ambjentali bħat-tniġġis tal-arja u mill-istorbju u temperaturi estremi, speċjalment fir-reġjuni tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-Ewropa. Rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum, iwissi li s-saħħa taċ-ċittadini l-aktar vulnerabbli tal-Ewropa tibqa’ affettwata b’mod sproporzjonata minn dawn il-perikli, minkejja t-titjib ġenerali fil-kwalità ambjentali tal-Ewropa.

Ibbrawżja l-katalgu