Il-kosti u l-ibħra

Biddel il-lingwa
skadut
This page was archived on 04 Oct 2017 with reason: A new version has been published

L-attivitajiet tal-bniedem qegħdin jikkawżaw bidlet ambjentali li qatt ma dehru qabel għall-ekosistemi kostali u tal-baħar. Madwar id-dinja kollha qegħdin jiżdiedu l-pressjonijiet minn sajd, tniġġis u sorsi bbażati fuq l-art u l-baħar, urbanizzazzjoni, telf u degradazzjoni ta’ ħabitats importanti, u invażjonijiet ta’ speċi mhux nattivi. Dawn l-impatti kollha aktarx li jkomplu jiggravaw mat-tibdil fil-klima. More

Key facts and messages

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100