Introduzzjoni dwar il-kimiċi

Biddel il-lingwa
Page skadut Mibdul l-aħħar 02 Sep 2016
This content has been archived on 02 Sep 2016, reason: A new version has been published

L-inġenjożità tal-bniedem ipproduċiet sew aktar minn 100 000 kimika ġdida — sustanzi li qatt qabel ma kienu parti mill-ambjent terrestri.

Xi wħud, bħas-sustanzi li fihom metalli tqal u 'sustanzi organiċi persistenti li jniġġsu', kienu magħrufa għal ħafna snin bħala perikolużi, filwaqt li reċentement tqajmu biżgħat dwar ħafna aktar. Madankollu, għal ħafna minn dawn il-kimiċi, aħna sempliċement ma nafux kif jgħaddu mill-ambjent, jekk dawn humiex akkumulati, imxerrda jew ittrasformati, u kif jaffettwaw lill-organiżmi ħajjin f'konċentrazzjonijiet differenti.

Aħna nafu li l-emissjonijiet ta' ħafna kimiċi, magħrufa bħala perikolużi, naqsu, iżda li hemm ħafna żoni fejn il-konċentrazzjonijiet tagħhom fl-ambjent għadhom għoljin wisq. Nafu wkoll li l-industrija tal-kimiċi tal-Ewropa qed tikber b'mod aktar mgħaġġel mill-ekonomija sħiħa, u qed iżżid il-fluss ta' kimiċi fl-ekonomija Ewropea. Inizjattivi maħsuba biex jitnaqqas dan il-fluss iridu jkopru l-katina kollha: il-prodotturi primarji fl-industrija tal-kimiċi, is-setturi kollha tal-industrija, il-konsumaturi individwali, is-settur tar-rimi tal-iskart, u aktar.

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100