li jmiss
preċedenti
punti

Infographic

X’inhuma s-servizzi tal-ekosistema?

Biddel il-lingwa
Infographic
Prod-ID: INF-169-mt
Ippubblikat 09 Aug 2022 Mibdul l-aħħar 29 Aug 2023
In-natura tagħtina ħafna servizzi siewja. Xi wħud minn dawn is-servizzi huma relattivament faċli biex jiġu kkwantifikati, bħall-għelejjel, is-sajd u l-injam; servizzi oħra mhux daqshekk faċlli. Imma kif jista wieħed iqis b’mod preċiż il-prezz tad-tidkir fl-agrikoltura, tal-ilqugħ mill-għargħar fl-artijiet mistagħdra?

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under:
Filed under: signals, signals2021
Dokument ta’ Azzjonijiet