li jmiss
preċedenti
punti

Infographic

Il-ħarsien u l-bdil tan-numru tal-għasafar fuq medda qasira

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under:
Filed under: signals, signals2021
Dokument ta’ Azzjonijiet