Impatti għas‑saħħa mit‑tniġġis tal‑arja

Biddel il-lingwa
Infographic
Prod-ID: INF-12-mt
Ippubblikat 13 Jun 2014 Mibdul l-aħħar 10 Dec 2019
Sustanzi li jniġġsu l‑arja jista’ jkollhom impatt serju fuq is‑saħħa tal‑bniedem. It‑tfal u l‑anzjani huma speċjalment vulnerabbli.

Kontenut relatat

Ibbażat fuq dejta

Related briefings

Kontenut relatat

Aħbarijiet u artikoli relatati

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet