li jmiss
preċedenti
punti
File Impatti għas‑saħħa mit‑tniġġis tal‑arja — 08 Jul 2013
File Sorsi ta’ tniġġis tal‑arja fl‑Ewropa — 08 Jul 2013
File It‑tniġġis tal‑arja fil‑magħluq — 08 Jul 2013
Infographic Impatti għas‑saħħa mit‑tniġġis tal‑arja — 13 Jun 2014
Sustanzi li jniġġsu l‑arja jista’ jkollhom impatt serju fuq is‑saħħa tal‑bniedem. It‑tfal u l‑anzjani huma speċjalment vulnerabbli.
Infographic Sorsi ta’ tniġġis tal‑arja fl‑Ewropa — 13 Jun 2014
It‑tniġġis tal‑arja mhuwiex l‑istess kullimkien. Sustanzi differenti li jniġġsu huma rilaxxati fl‑atmosfera minn firxa wiesgħa ta’ sorsi, inklużi l‑industrija, it‑trasport, l‑agrikoltura, il‑ġestjoni tal‑iskart u mid‑djar. Certi sustanzi li jniġġsu l‑arja huma rilaxxati wkoll minn sorsi naturali.
Infographic It‑tniġġis tal‑arja fil‑magħluq — 13 Jun 2014
Inqattgħu ħafna mill‑ħin tagħna ġewwa — fid‑djar tagħna, fil‑postijiet tax‑xogħol, fl‑iskejjel jew fil‑ħwienet. Ċerti sustanzi li jniġġsu l‑arja jistgħu jeżistu f’konċentrazzjonijiet għoljin fi spazji fuq ġewwa u jistgħu jirriżultaw fi problemi għas‑saħħa.

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet