li jmiss
preċedenti
punti

l-Att dwar id-Drittijiet tal-Foresti – l-għoti ta’ kapaċità lil dawk li ma għandhom ebda setgħa

Biddel il-lingwa
Eyewitness story
Minkejja l-industrijalizzazzjoni mgħaġġla, hemm tama għat-tribujiet tal-foresta ta’ Orissa. Fl-1 ta’ Jannar 2009, il-Parlament Indjan daħħal fis-seħħ l-Att dwar id‑Drittijiet tal-Foresti, sena wara li oriġinarjament għadda fil-Parlament. L-Att jagħti lil dawk li jgħixu fil-foresti d-dritt li jitolbu l-pussess legali tal-art li għexu fuqha u li kkultivaw għal ġenerazzjonijiet sħaħ. L-art tingħata skont l-Att dwar id-Drittijiet tal-Foresti bil-kundizzjoni li l-individwu jew il-villaġġ jieħu ħsieb dik l-art. It-titolu jista’ jgħaddi għand il-membri tal-familja iżda ma jistax jinbiegħ.

Attwalment m’hemmx oġġetti f’dan il-folder.

Permalinks

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet