li jmiss
preċedenti
punti
Itla’ livell
 • L-agrikoltura għandha rwol vitali fil-mod kif aħna naddattaw irwieħna għat-tibdil fil-klima. Biedja ta' intensità baxxa tirrispetta u tipproteġi l-bijodiversità u tgħin biex tnaqqas l-ammont ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra kkawżati minna. Qiegħda tiftaħ opportunitajiet ta' negozju ġodda hekk kif il-konsumaturi qegħdin iħaddnu movimenti ta' 'ikel bil-mod' u organiċi. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • It-tenuta La Vialla mmexxija mill-familja stess, li tinsab fit-Toskana, l-Italja, tipproduċi aktar minn 60 oġġett ta' ikel organiku inkluż inbid, żejt taż-żebbuġ, ġobon, tadam u għaġin. Il-varjetà hija prinċipju ewlieni tal-biedja pprattika hawnhekk. Click to view full-size image… 686.1 KB
 • L-aħwa Lo Franco ppjanaw kull element tal-katina tal-produzzjoni tagħhom filwaqt li żammew l-ambjent f'moħħhom, mit-tħejjija tal-ħamrija sal-ippakkjar tal-prodotti. Is-600 ettaru ta' art huma kkultivati mingħajr fertilizzanti jew pestiċidi kimiċi. Click to view full-size image… 684.1 KB
 • Il-ħamrija hija riżorsa li spiss ma napprezzawhiex biżżejjed, iżda hija fil-qalba tal-bijodiversità, biedja u l-kontroll tal-bidla fil-klima. Il-ħamriji fl-UE fihom aktar minn 70 biljun tunnellata ta' karbonju organiku jew madwar 7% tal-baġit tal-karbonju globali totali. Click to view full-size image… 3.9 MB
 • "F'La Vialla, naħdmu fuq sistema ta' rotazzjoni tal-kultivazzjonijiet (kultivazzjonijiet differenti) sabiex il-ħamrija tibqa' b'saħħitha", jgħid Antonio Lo Franco. "U bl-arrikkiment tal-art mid-demel u bi prodotti organiċi oħrajn, il-karbonju jeħel fil-ħamrija minflok jiġi emess fl-ambjent." Click to view full-size image… 1.1 MB
 • L-aħwa jaraw rwol kruċjali għal metodi ta' biedja li jibżgħu aktar għall-ambjent fil-futur. "Naħseb li l-biedja organika sejra tiżdied minħabba li ż-żieda fl-emissjonijiet ta' CO2 u t-tniġġis mhijiex sostennibbli fuq perjodu ta' żmien twil," jgħid Bandino. Click to view full-size image… 1.0 MB
 • Fi Cloughjordan, Tipperary, l-ewwel ekovillaġġ tal-Irlanda jimmira li jissodisfa l-ħtiġijiet kollha tiegħu b'mod sostennibbli: iddisinjat u mibni ekoloġikament, huwa sejjer jaħdem fuq enerġija li tiġġedded, u sejjer jibbenefika minn ikel organiku prodott lokalment. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • "10 snin ilu, grupp minna ngħaqad biex jipprova jnaqqas l-ammont ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra. Analizzajna kif nibnu d-djar tagħna, kif naqilgħu l-għixien tagħna, kif inkabbru l-ikel tagħna u kif immorru minn post għall-ieħor," tgħid Iva Pocock, membru tal-proġett. Click to view full-size image… 7.2 MB
 • Id-djar tal-ekovillaġġ huma mdawwrin b'mogħdijiet b'siġar tal-frott u tal-lewż mal-ġnub, u terz tal-art hija allokata speċifikament għat-tkabbir tas-siġar, biedja u pakketti ta' art fejn ir-residenti jistgħu jkabbru l-frott u l-ħaxix tagħhom stess. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Billi jipprovdi ħalib, laħam, bajd u prodotti oħrajn b'mod sostennibbli, ir-razzett tal-komunità qiegħed itejjeb il-kwalità u l-kwantità ta' ikel disponibbli lokalment u qiegħed jgħin biex inaqqas il-piż ambjentali tal-ġarr tal-ikel mill-post tal-produzzjoni sa ma jasal għand il-konsumatur. Click to view full-size image… 4.1 MB
 • It-tibdil fil-klima jippreżenta lill-bdiewa bi sfidi u b'opportunitajiet. L-approċċi sostennibbli meħudin f'irziezet bħal La Vialla u Cloughjordan jiffrankaw l-enerġija, inaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet li joħolqu effett serra mill-agrikoltura u joffru opportunitajiet ġodda għas-suq. Dawn il-bdiewa joffru prova li l-addattament jista' jagħmel sens kemm mil-lat ekonomiku kif ukoll mil-lat ambjentali. Click to view full-size image… 4.6 MB

Permalinks

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet