li jmiss
preċedenti
punti

Ordni globali ġdida

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 21 Mar 2023
Il-potenza globali qiegħda tinbidel. Superpotenza waħda ma għadx għandha ħakma sħiħa u l-blokki ta’ potenza reġjonali huma dejjem aktar importanti, kemm ekonomikament kif ukoll diplomatikament. Hekk kif l-interdipendenza globali u l-kummerċ jespandu, l-Ewropa tista’ tibbenifika jekk tespandi l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi tagħha u l-ekonomija bbażata fuq l-għarfien. Il-bidliet futuri fil-poter ekonomiku jistgħu jfissru li l-UE jkollha inqas influwenza globali fil-futur. Fid-dawl tal-bidliet attwali fil-mekkaniżmi tal-governanza globali, it-tfassil ta’ linji politiċi biex jirrappreżentaw l-interessi Ewropej b’mod effettiv fuq livell internazzjonali ser ikun sfida politika importanti.

Għaliex hija importanti għalik din il‑bidla fil-potenza globali?

Meta l-pajjiżi jikbru b’pass relattivament mgħaġġel, huma spiss jiggwadanjaw saħħa ekonomika minħabba s-swieq tal-produzzjoni u tal-konsum dejjem jikbru tagħhom. Huma jistgħu jeżerċitaw dak il-poter f’negozjati internazzjonali fuq kwistjonijiet ekonomiċi (bħal ostakoli għallkummerċ u l-istandards tal-prodotti). Iżda huma jistgħu wkoll jużaw dik l-influwenza f’oqsma oħrajn, inkluż fil-kuntest tan-negozjati ambjentali.

Ir-riżorsi li jipprovdu l-enerġija lill-ekonomiji nazzjonali jinfluwenzaw ukoll il-bilanċ tal-poter. Il-pussess ta’ riżorsi essenzjali jista’ jkompli jtejjeb il-kompetittività u l-influwenza talekonomiji emerġenti, partikolarment minħabba d-distribuzzjoni globalment irregolari tar-riżorsi. Pereżempju, huwa maħsub li aktar minn nofs il-ħażna ta’ lithium tad-dinja, metall li fil-preżent huwa essenzjali għall-karozzi ibridi u dawk li jaħdmu għal kollox bl-elettriku, tinsab fil-Bolivja.

L-użu globali tan-Neodymium, li huwa materjal essenzjali għal ħafna teknoloġiji avvanzati tallaser, huwa mistenni li jiżdied b’erba’ darbiet matul it-30 sena li ġejjin. Dan l-element huwa disponibbli biss fi kwantità fiċ-Ċina. It-tkabbir fl-industriji relatati ser ikun kważi dipendenti għal kollox fuq iċ-Ċina u l-kapaċità tal-produzzjoni tagħha. Il-konsegwenzi għall-Istati li jippossjedu dawn ir-riżorsi u għall-ekonomiji li jiddependu fuq l-importazzjonijiet tagħhom ser ikunu konsiderevoli.

Graff 1: Materji prima magħżula

Għaliex il-kompetizzjoni intensifikata tar-riżorsi globali hija importanti għall-Ewropa? L-aċċess sigur għar-riżorsi naturali huwa fattur kruċjali għall-bażi tal-produzzjoni tal-Ewropa. L-Ewropa hija relattivament fqira fir-riżorsi u jeħtieġ li timporta ħafna mir-riżorsi li jkollha bżonn.

Għal aktar informazzjoni ara: Global megatrends: kompetizzjoni globali intensifikata għar-riżorsi: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graff 1: Materji prima magħżula

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet