li jmiss
preċedenti
punti

Għaliex l-urbanizzazzjoni hija importanti għalik?

Id-disinn u t-tmexxija taż-żoni urbani, partikolarment fix-Xlokk tal-Ażja, ser ikollhom impatti qawwija fuq l-emissjonijiet globali tal-gassijiet serra u d-domanda għar-riżorsi. Ladarba tinbena, belt tista’ ssibha diffiċli biex titbiddel b’mod fundamentali. L-abitanti jadattaw għal dawn il-kundizzjonijiet u jista’ jkun diffiċli biex l-imġiba tagħhom tinbidel. F’ħafna postijiet fid-dinja li qiegħda tiżviluppa, l-ibliet bħalissa qegħdin jirriskjaw li jingħalqu f’mudelli ta’ żvilupp urban b’enerġija u riżorsi intensivi għad-deċennji li ġejjin.

F’dinja interkonnessa ħafna, il-bidliet fl‑urbanizzazzjoni u l-mudelli ta’ konsum relatati ser jaffettwaw l-aktar lill-Ewropa indirettament. L-impatti jistgħu jinkludu tibdil fil-mudelli Ewropej tal-użu tal-art ikkaġunat minn kompetizzjoni aktar iebsa għar-riżorsi u t-theddida ta’ mard li jiżviluppa u jinxtered globalment.

Graff 6: Xejriet urbani

Għall-ewwel darba fl-istorja, aktar minn 50 % tal-popolazzjoni tad-dinja jgħixu f’żoni urbani. Sas-sena 2050, madwar 70 % tan-nies x’aktarx li ser ikunu urbani (UNDESA, 2010). L-istudjużi tad-demografija jikkalkolaw li l-Ażja ser tilqa’ fiha aktar minn 50 % tal-popolazzjoni urbana globali sal-2050.

Għal aktar informazzjoni ara: Global megatrends: ngħixu f’dinja urbana: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graff 6: Xejriet urbani

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet