li jmiss
preċedenti
punti

It-tniġġis – Iż-żieda fl-użu tassustanzi kimiċi

Għaliex dan l-użu dejjem jiżdied tas-sustanzi kimiċi huwa importanti għalik?

Il-konsegwenzi potenzjali tax-xejriet tat-tniġġis globali għall-Ewropa jinkludu l-impatti ulterjuri fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ekosistemi. L-ilma tax-xorb u tal-għawm perikoluż u l-ikel ikkontaminat, kemm mill-prodotti Ewropej kif ukoll mill-prodotti importati, jikkawżaw riskji immedjati. Ir-riskji jistgħu jkunu marbuta wkoll mal-importazzjoni dejjem tiżdied ta’ prodotti kimiċi industrijali intermedjarji u finali. Fl‑Ewropa, il-problema tan-nitroġenu reattiv hija partikolarment evidenti fil-Baħar Baltiku, fejn l-istatus ekoloġiku attwali huwa diġà ħażin.

Graff 5: Il-produzzjoni tas-sustanzi kimiċi

Huwa stmat li bejn 70 000 u 100 000 sustanza kimika qegħdin jiġu prodotti f’volumi għolja, b’aktar minn miljun tunnellata fis-sena. Il-pajjiżi tal-OECD huma l-akbar produtturi tas-sustanzi kimiċi, iżda l-produzzjoni qiegħda tiżdied malajr b’aktar mid-doppju fl-Indja, fiċ-Ċina, fil-Brażil, fl-Afrika t’Isfel u fl-Indonesja.

Għal aktar informazzjoni ara: Global megatrends: it-tagħbija dejjem tikber tat-tniġġis ambjentali: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graff 5: Il-produzzjoni tas-sustanzi kimiċi

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet