li jmiss
preċedenti
punti

It-tkabbir ekonomiku, aktar milli t-tkabbir tal-popolazzjoni, ser ikun il-forza ewlenija tal-konsum

Għaliex id-demografija globali hija importanti għalik?

It-tkabbir tal-popolazzjoni jinfluwenza ħafna mill-megatrends globali. L-istabbilizzazzjoni tal-popolazzjoni umana – li mistennija sseħħ fit-tieni nofs ta’ dan is-seklu – mhijiex ser issolvi l-problemi tad-dinja iżda tista’ tgħin fl-isforzi lejn żvilupp sostenibbli.

Popolazzjoni li tkun qiegħda tikber iżżid l-użu tar-riżorsi naturali, it-tniġġis ambjentali u bidliet fl-użu tal-art bħall-urbanizzazzjoni. Il-bidliet fix-xejriet demografiċi globali jkollhom impatti diretti fuq l-ambjent Ewropew permezz tat-tibdil fil-klima u l-konsum tar-riżorsi.

Il migrazzjoni minn barra l-Ewropa tista’ tikkumpensa sa ċertu punt għat-tnaqqis naturali tal-popolazzjoni u l-forza tax-xogħol tal-Ewropa, iżda tkun teħtieġ interventi politiċi sostanzjali fillivelli reġjonali u nazzjonali.

L-idea li l-popolazzjoni żejda ser tkun kawża primarja tal-kriżi planetarja qiegħda tiġi kkontestata. Din mhijiex kwistjoni li hemm wisq minna biex jiġu sostnuti mill pjaneta, iżda li l-istili ta’ ħajja fl għadd dejjem jikber ta’ ekonomiji industrijalizzati qegħdin jitolbu aktar riżorsi milli tista’ tipproduċi l-pjaneta. L-użu tar‑riżorsi naturali huwa xprunat aktar mit-tkabbir ekonomiku milli mit-tkabbir tal-popolazzjoni f’numru dejjem jikber ta’ reġjuni.

Graff 4: Bidla fil-konsum tal-klassi tannofs

Klassi tan-nofs globali akbar fis-sena 2050 tkun tfisser kapaċità tal-infiq akbar F’dan l-istudju, il-klassi tan-nofs hija definita f’termini ta’ livelli ta’ konsum: Huwa l-grupp ta’ familji li jonfqu bejn 10 u 100 Dollaru Amerikan kuljum (f’parità tal-kapaċità tal-infiq).

Għal lista sħiħa ta’ referenzi ara: Global megatrends: ngħixu f’dinja urbana: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graff 4: Bidla fil-konsum tal-klassi tannofs

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet