li jmiss
preċedenti
punti

HelpCenter FAQ

It-tibdil fil-klima, kif iħalli impatt fuq is-saħħa u l-benesseri tiegħi?

HelpCenter FAQ
Il-bidliet fil-kundizzjonijiet klimatiċi, u b’mod partikolari temperaturi ogħla u mewġiet tas-sħana, joħolqu theddid multiplu għas-saħħa u l-benesseri tal-bniedem fl-Ewropa.

Ir-rapport tal-EEA dwar it-Tibdil fil-klima bħala theddida għas-saħħa u l-benesseri fl-Ewropa: il-fokus fuq is-sħana u l-mard infettiv jiddeskrivi t-theddida kkawżata minn temperaturi għoljin fit-tul li juru kif dawn iwasslu għal għadd akbar ta’ fatalitajiet u tnaqqis fil-produttività tax-xogħol. Proporzjonijiet ogħla ta’ mwiet minn mard kardijaku u respiratorju huma rreġistrati matul mewġiet ta’ sħana, speċjalment fost gruppi vulnerabbli, u l-impatt huwa aggravat mill-effett gżira ta' sħana urbana.

Il-mard infettiv sensittiv għall-klima huwa theddida emerġenti oħra. Il-kundizzjonijiet klimatiċi qed isiru aktar adattati għall-emerġenza u t-trażmissjoni ta’ mard infettiv sensittiv għall-klima bħall-malarja, id-deni dengue jew id-deni tal-Punent tan-Nil, u qed jespandu wkoll ir-riskju ta’ trażmissjoni lejn żoni tal-Ewropa li qabel ma kinux affettwati. L-istaġun itwal tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni usa’ tat-trasportaturi jżidu t-tifqigħat lokali. 

Huma meħtieġa miżuri adegwati u mmedjati biex jitnaqqsu l-impatti tas-sħana fuq is-saħħa.  

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: L-ambjent u s-saħħa
Dokument ta’ Azzjonijiet