li jmiss
preċedenti
punti

Sħab tal-Unjoni Ewropea

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 15 Mar 2023
2 min read
L-informazzjoni u l-għarfien tal-EEA huma mfassla biex jgħinu lil dawk li jfasslu l-politika f’diversi oqsma jieħdu deċiżjonijiet li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ politiki ambjentalment sodi u konsistenti. Biex dan jinkiseb, aħna naħdmu mill-qrib mal-istituzzjonijiet tal-UE, bħall-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Aħna nikkooperaw ukoll mal-korpi konsultattivi tal-UE, inkluż il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, kif ukoll ma’ Aġenziji oħra tal-Unjoni Ewropea.

Kooperazzjoni mal-Istituzzjonijiet tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

L-interazzjonijiet tal-EEA mal-Kummissjoni Ewropea jridu jsiru waqt il-mumenti xierqa fiċ-ċiklu tat-tfassil tal-politika. Bidla lejn programmazzjoni ta’ ħidma pluriennali fil-Kummissjoni u l-Aġenzija qed tgħin biex dan jiġi ffaċilitat. Dan il-pass joffri l-opportunità għal koerenza akbar bejn id-dokumenti ta’ programmazzjoni strateġika tal-Kummissjoni u tal-EEA.

Id-Direttorati Ġenerali għall-Ambjent (DĠ ENV) u għall-Azzjoni Klimatika (DĠ CLIMA) huma l-kontropartijiet ewlenin tal-EEA fil-Kummissjoni Ewropea. Dawn it-tliet organizzazzjonijiet jaħdmu wkoll mill-qrib mad-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (DĠ RTD), iċ- Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) u l-Eurostat dwar il-bażi tal-għarfien għall-politika Ewropea dwar l-ambjent u l-klima.

Hekk kif il-konsiderazzjonijiet ambjentali jsiru aktar integrati fil-politiki settorjali, l-EEA tikkoopera wkoll ma’Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea oħra, bħat-Trasport, l-Enerġija, l-Agrikoltura u l-Politika Reġjonali.

Il-Parlament Ewropew

L-EEA tipproduċi tgħarrifiet, u torganizza sessjonijiet ta' ħidma u laqgħat informali biex tappoġġa lill-Parlament Ewropew. Aħna nipparteċipaw ukoll f’seduti ta’ smigħ fuq talba. Hemm kooperazzjoni mill-qrib bejn l-EEA u l-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, u naħdmu wkoll ma’ ħafna mit-22 Kumitat l-oħra, bħal dawk għat-Trasport u t-Turiżmu; l-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija; l-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; u l-Iżvilupp Reġjonali.

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea huwa l-korp deċiżjonali ewlieni tal-Unjoni Ewropea. Id-Direttur Eżekuttiv tal-EEA huwa regolarment mistieden jattendi laqgħat informali tal-ministri għall-ambjent tal-UE. Barra minn hekk, l-EEA tappoġġja l-attivitajiet ambjentali tal-Presidenzi b’rotazzjoni tal-UE billi, pereżempju, tħejji rapporti jew torganizza sessjonijiet ta’ ħidma u seminars fuq talba.

Il-Korpi konsultattivi tal-UE

L-EEA taħdem flimkien mal-korpi konsultattivi tal-UE, bħall-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, fuq talba. Dan jinkludi l-parteċipazzjoni f’konferenzi, kontribut lil rapporteurs u lil kuntatti informali.

Permalinks

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet