nästa
föregående
poster

Kostnaderna för luftföroreningar från anläggningar

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2013-09-05
Photo: © freefotouk
Topics:
Kostnaderna för luftföroreningar från de 10 000 största förorenande anläggningarna i Europa var 2009 mellan 102 och 169 miljarder euro. Ett litet antal anläggningar låg bakom merparten av dessa kostnader – 50 procent av kostnaderna uppstod till följd av utsläppen från bara 191, eller 2 procent, av anläggningarna.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:

Taggar

Insorterad under
Insorterad under air pollution
Dokumentåtgärder