dalje
prethodno
stavke

Press Release

Europljani se i dalje kupaju u vodi visoke kakvoće

Promijenite jezik
Press Release Objavljeno 2015-05-13 Zadnja izmjena 2016-06-03
Photo: © Environmental Health Directorate, Malta
Kakvoća vode na 95 % kupališta u Europskoj uniji 2014. ispunila je minimalne standarde, a na 83 % lokacija bila je izvrsna, što je 1 % više u odnosu na 2013.

Drago mi je što je kakvoća vode za kupanje u Europi konstantno visoka te se i dalje poboljšava. To pokazuje da politika, ako je ambiciozna, jasno definirana i prikladno provedena,  može biti djelotvorna i pridonijeti kvaliteti života.

Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA-a

Rezultati su pokazali da je kakvoća vode na svim kupalištima Cipra, Luksemburga i Malte bila izvrsna. Slijede Grčka (97 %), Hrvatska (94 %) i Njemačka (90 %), sve s visokim udjelom područja s izvrsnom kakvoćom vode za kupanje. U cijeloj Europi kakvoća vode na samo 2 % kupališta nije ispunila minimalne standarde prema Direktivi o vodi za kupanje te je ocijenjena lošom.

Rezultati su to godišnjeg izvješća o kakvoći vode za kupanje Europske agencije za okoliš (EEA) i Europske komisije u kojem se uspoređuje kakvoća vode za kupanje na uzorcima s više od 21 000 morskih i slatkovodnih kupališta diljem EU-a, Švicarske i Albanije 2014. Uz to izvješće, EEA je objavio i interaktivnu kartu s ocjenom kakvoće vode na svakom od tih kupališta.

Karmenu Vella, europski povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je:Svi smo nekad turisti koji neko vrijeme provedu na plaži.  Očito je da je čista i sigurna voda za kupanje važna kako bismo ostali zdravi, a dobra je vijest da se njezina kakvoća stalno poboljšava.  Stoga se pri sljedećem kupanju sjetite da je Europska unija pridonijela čistoći vode za kupanje!

Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA-a, rekao je:Drago mi je što je kakvoća vode za kupanje u Europi konstantno visoka te se i dalje poboljšava. To pokazuje da politika, ako je ambiciozna, jasno definirana i prikladno provedena,  može biti djelotvorna i pridonijeti kvaliteti života.

Voda za kupanje 2014.: najvažniji rezultati

  • Iako su na više od 95 % kupališta ispunjeni minimalni kriteriji, 83 % ih je ocijenjeno visokom ocjenom izvrstan. Procijenjeno je da je na samo 409 kupališta, što je manje od 2 % ukupnog broja, kakvoća vode loša.
  • Utvrđeno je da je najveći broj kupališta s lošom kakvoćom vode u Italiji (107 kupališta, 2 %), Francuskoj (105 kupališta, 3 %) i Španjolskoj (67 kupališta, 3 %).
  • Općenito gledajući, na morskim plažama dobiveni su visoki rezultati, pri čemu gotovo 97 % kupališta EU-a ispunjuje minimalne standarde, a više od 85 % ocijenjeno je izvrsnima. Kakvoća vode za kupanje na svim morskim plažama Slovenije, Malte i Cipra bila je izvrsna.
  • Za usporedbu, 91 % slatkovodnih kupališta (jezera i rijeke) ispunjava barem minimalne standarde, a više ih je od 78 % izvrsne kakvoće. U Luksemburgu i Bugarskoj sva su slatkovodna kupališta ocijenjena izvrsnima, a slijedi Danska, gdje je voda za kupanje u 95 % jezera bila izvrsne kakvoće. U Njemačkoj je kakvoća vode izvrsna na 92 % od gotovo 2000 slatkovodnih kupališta.

Kontekst

Lokalna nadležna tijela prikupljaju uzorke vode na odabranim kupalištima tijekom sezone kupanja. U uzorcima se potom traže dvije vrste bakterija čija prisutnost ukazuje na onečišćenje kojemu su uzrok otpadne vode ili otpad životinjskog podrijetla. Onečišćena voda, ako se proguta, može utjecati na zdravlje ljudi uzrokujući probavne smetnje i proljev.

Ovisno o broju pronađenih bakterija kakvoća vode za kupanje ocjenjuje se izvrsnom, dobrom, zadovoljavajućom ili lošom. EEA izrađuje godišnje izvješće na temelju podataka iz prethodne sezone kupanja, pa je ovogodišnje izvješće sastavljeno na temelju podataka prikupljenih u ljeto 2014. te se u njemu navodi kakvoća vode za kupanje koja se očekuje 2015.

Dodatne informacije:

Permalinks

Geographic coverage