Par vides tehnoloģiju

Lapa beidzies Pēdējās izmaiņas 01.09.2016
This page was archived on 01.09.2016 with reason: No more updates will be done
Naftas cenai pieaugot, kad arvien augstāka ogļskābās gāzes koncentrācija joprojām ietekmē zemes klimatu un ekosistēmas, vides tehnoloģiju apgūšana kļūst par mūsu ekonomikas ilgtspējīgākas attīstības nepieciešamību.

Vides tehnoloģijas piedāvā risinājumus kā samazināt materiālu izlietojumu, samazināt enerģijas patēriņu un emisijas, atgūt vērtīgus blakusproduktus un līdz minimumam samazināt atkritumu likvidēšanas problēmas. Tās palielina ekoloģisko efektivitāti, jeb, citiem vārdiem, 'izdara vairāk ar mazumu', atbalsta vides pārvaldības sistēmu pielietojumu un padara tīrākus ražošanas procesus.

Eiropā ir lielas iespējas labāk izmantot jaunākās tehnoloģijas enerģētikā, transportā un materiālu izlietošanā. Eiropas uzņēmumos ir īpaši attīstītas atjaunojamās enerģijas ražošana, kā arī atkritumu pārvaldība un atkārtotā pārstrāde, kurā tiem pieder, attiecīgi, 40 % un 50 % no globālā tirgus.

Vides tehnoloģijas tiek lietotas arī informācijas savākšanai par vidi - datu uzraudzībā un vākšanā, lai identificētu piesārņotāju klātbūtni, apauguma pārmaiņas vai ar biomonitoringu atklātu ietekmi uz cilvēku veselību.

Vides tehnoloģijām nākošajā desmitgadē ir iespējas dot ieguldījumu, lai samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju par 25 – 80 %, ozona slāņa noārdīšanu par 50 % un paskābināšanas un eitrofikācijas samazināšanu līdz 50 %. Ūdens ražošanā problēma ir jaunu un rentablu tehnoloģiju attīstīšana, kas ievēro vides ārējo ietekmi un enerģijas aspektus. Ir sagaidāmi arī nozīmīgi uzlabojumi tehnoloģijā un tirgus attīstība maza mēroga risinājumiem atkritumu izmantošanā enerģijas ražošanai un maza mēroga enerģijas ražošanas sistēmām, kas pamatojas uz biomasas izmantošanu.

Lai izmantotu vides tehnoloģiju iespējas, ir jāpanāk, lai tirgus tās labāk uzņemtu. Daudzu ekojauninājumu plašākai īstenošanai nozīmīgs šķērslis joprojām ir izpratne par reālajām materiālu un enerģijas iegūšanas, lietošanas un iznīcināšanas izmaksām.

Klientiem un investoriem ir precīzāk jāzina dažādu tehnoloģiju veiktspēja un ieguvums videi no tām, lai viņi varētu ar uzticēšanos iegādāties un finansēt produktus, kas bieži ir jaunums tirgū. Lai to atbalstītu, Eiropas politikas veidotāji pašlaik diskutē, kā veikt šo tehnoloģiju pārbaudi.

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100