Iedzīvotāji un ekonomika. Ievads.

Lapa beidzies Pēdējās izmaiņas 31.08.2016
This content has been archived on 31.08.2016, reason: A new version has been published

Pārāk vienkāršoti ir pielīdzināt iedzīvotāju vai ekonomikas pieaugumu vides postījumu pieaugumam. Īstenība ir nedaudz sarežģītāka, kā to parāda šīs nodaļas materiāli.

Ir skaidrs, ka mūsdienu ekonomikā un iedzīvotāju skaitā novērojamais pieauguma līmenis palielina vides problēmas, jo nedz ekonomika, nedz arī iedzīvotāju skaits nav "atsaistīti" no vides postījumiem.

Tomēr tas nav neizbēgami. Ja iedzīvotāju pieaugumu pavadītu tendence veidot mazāku skaitu lielu mājsaimniecību, tad, piemēram, varētu samazināties vides slodze no "mājsaimniecību" sektora. Diemžēl Eiropas demogrāfiskās tendences pašlaik ir vērstas pretējā virzienā: mājsaimniecību skaits aug ātrāk nekā iedzīvotāju skaits kopumā, jo ģimenes kļūst mazākas un pieaug vienas personas mājsaimniecību skaits.

Arī ražošanas pieaugums daudzās nozarēs joprojām ir cieši saistīts ar pieaugošu enerģijas un resursu patēriņu un lielāku piesārņojumu. Tomēr ir daudz ekonomikas un vides "atsaistīšanas" un patēriņa modeļu pārmaiņas piemēru. Šajā nodaļā dokumentē minētās tendences.

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100