nākamais
iepriekšējais
temati

Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Tā kā ekstrēmi laikapstākļi un citi klimata apdraudējumi visā Eiropā kļūst arvien biežāki un smagāki, ir vajadzīga pamatota informācija, lai novērtētu klimata riskus un plānotu pielāgošanos klimata pārmaiņām. Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunais interaktīvais ziņojums sniedz atjauninātu pārskatu par to, kā klimata apdraudējumi mainās dažādos Eiropas reģionos.

Klimata pārmaiņas daudzējādā ziņā ietekmē mūsu sabiedrību un vidi. Lai risinātu klimata pārmaiņu problēmu, ir jāsamazina emisijas, lai mazinātu to smagāko ietekmi, un jāpielāgojas tām pārmaiņām, ko mēs nevaram apturēt. Šodien atklājot Eiropas Vides aģentūras (EVA) fotokonkursu “Climate Change PIX”, dalībnieki tiek aicināti parādīt, kādas klimata pārmaiņas ir novērojamas Eiropā un kā mēs reaģējam uz tām.

Pārlūkot katalogu

iegrāmatots zem: climate change adaptation
Dokumentu darbības