nākamais
iepriekšējais
temati

Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā teikts, ka klimata pārmaiņas pasliktina plūdu un sausuma situāciju un pasliktina ūdens kvalitāti, radot arvien lielākus draudus mūsu veselībai. Lai novērstu un mazinātu ietekmi uz veselību, ir steidzami jāpaātrina īstenošana un jāuzlabo valdību, ūdensapgādes iestāžu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju centienu koordinācija.

Eiropa ir visstraujāk sasilstošais kontinents pasaulē, un klimata riski apdraud tās energoapgādes drošību un nodrošinājumu ar pārtiku, ekosistēmas, infrastruktūru, ūdens resursus, finanšu stabilitāti un cilvēku veselību. Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Vides aģentūras (EVA) novērtējumu daudzi no šiem riskiem jau ir sasnieguši kritisku līmeni un var kļūt katastrofāli bez steidzamas un izlēmīgas rīcības.

Publicēts: 04.11.2023

Vairāki EVA novērtējumi ļoti skaidri parāda saikni starp vidi un labklājību. Neraugoties uz pēdējās desmitgadēs panākto progresu, piesārņojums un citi vides riski joprojām kaitē Eiropas iedzīvotāju veselībai, savukārt vides stāvokļa uzlabošana un klimata pārmaiņu mazināšana var sniegt gan tiešu, gan netiešu labumu ikvienam Eiropas iedzīvotājam.

Pārlūkot katalogu

iegrāmatots zem: climate change adaptation
Dokumentu darbības