Politikas konteksts

Mainīt valodu
Lapa beidzies Pēdējās izmaiņas 08.09.2016
Topics: ,
This content has been archived on 08.09.2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Kopš 2002. gada visaptveroša Vides trokšņa direktīva nodrošina kopēju pamatu rīcībā pret troksni Eiropas Savienībā. Tās galvenais mērķis ir izvairīties no trokšņa iedarbības kaitīgajiem efektiem, veikt pasākumus to profilaksei vai samazināšanai.

Trokšņu emisiju no transportlīdzekļiem un mašīnām ES reglamentē desmitiem gadu. Tomēr tikai 1990-os gados sāka attīstīties normatīvie akti, kas ierobežoja cilvēku pakļaušanu trokšņa iedarbībai. 6vides rīcības programma Eiropas Kopienā no 2002. līdz 2012. gadam ir vērsta uzt  “…to cilvēku skaita nozīmīgu samazināšanu, kurus regulāri ietekmē ilglaicīgi vidēja līmeņa trokšņi, īpaši no satiksmes, kas, pēc zinātniskiem pētījumiem, izraisa kaitīgus efektus cilvēku veselībai…”.

Tajā pašā gadā tika pieņemta Vides trokšņa direktīva . Tā nodrošināja kopēju pamatu rīcībai pret troksni visā ES. Dalībvalstīm ir jāidentificē karstie punkti, kuros jāveic trokšņa kartēšana un kuriem jāsagatavo rīcības plāni. Valstīm ir arī jāinformē sabiedrība un Komisija par šīm aktivitātēm. Karstie punkti, kuriem jāveic trokšņa kartēšana un jāsagatavo rīcības plāni, ir ap galvenajām aglomerācijām un gar galvenajiem ceļiem, dzelzceļiem un lidostām.

Pakļaušana trokšņa iedarbībai ir integrēta arī citās ES politikās, piemēram, tematiskajā stratēģijā par pilsētvidi, Kopējā transporta politikā un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā.

2004. gadā Komisija publicēja pārskatu par visiem būtiskajiem Eiropas tiesību aktiem un normām saistībā ar trokšņa emisijām.

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100