Par troksni

Lapa beidzies Pēdējās izmaiņas 08.09.2016
Topics: ,
This content has been archived on 08.09.2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Vides troksnis ietekmē lielu skaitu eiropiešu. Sabiedrība uztver to kā vienu no galvenajām vides problēmām. Tas var ietekmēt cilvēkus kā fizioloģiski, tā arī psiholoģiski, traucējot pamata aktivitātes, piemēram, miegu, atpūtu, mācības un sazināšanos. Kaut arī šīs ietekmes uz cilvēka veselību bija zināmas jau sen, jaunākie pētījumi rāda, ka tās parādās pie zemāka trokšņu līmeņa, nekā agrāk tika uzskatīts.

Vides troksnis - nevēlamas un kaitīgas skaņas ārā — izplatās, gan pēc ilguma, gan arī pēc ģeogrāfiskās izplatības. Troksnis ir saistīts ar daudzām cilvēka aktivitātēm, bet vislielākā ietekme ir ceļu, dzelzceļu un gaisa satiksmes troksnim. Tā ir īpaša problēma pilsētvidei; aptuveni 75 % Eiropas iedzīvotāju dzīvo pilsētās un satiksmes apjoms joprojām pieaug. Valstu ziņojumi rāda, ka Eiropas valstīs pieaug sūdzību skaits saistībā ar vides troksni.

Tā kā vides troksnis ir pastāvīgs un neizbēgams, tam ir pakļauta nozīmīga iedzīvotāju daļa. ES Zaļā grāmata Nākotnes trokšņa politika norāda, ka aptuveni 20 % no ES iedzīvotājiem cieš no trokšņa, kura līmeni veselības speciālisti uzskata par nepieņemamu, t.i., tādu, kas var novest pie īgnuma, miega traucējumiem un nelabvēlīgas ietekmes uz veselību. Pasaules veselības organizācija (WHO) vērtē, ka aptuveni 40 % no ES iedzīvotājiem ir pakļauti ceļu satiksmes troksnim, kura līmenis pārsniedz 55 dB(A), un, ka vairāk nekā 30 % ir pakļauti līmenim, kas pārsniedz 55 dB(A) nakts laikā.

Ar vides troksni saistīto slimību nastas kvantitatīvs novērtējums ir topošs politikas veidotāju uzdevums. Trokšņa iedarbība rada ne tikai miega traucējumus un dzirdes pasliktināšanos, bet arī citas veselības problēmas, piemēram, sirds un asinsvadu traucējumus. Vides trokšņa izraisīto slimību nasta vēl nav kvantitatīvi novērtēta. Pasaules veselības organizācija pašlaik gatavo pētījumu, kas risina vairākus trokšņa ietekmes uz veselību jautājumus.

Turklāt trokšņa ietekmes pastiprinās, kad tās mijiedarbojas ar citiem vides stresoriem, piemēram, gaisa piesārņojumu un ķimikālijām. Tas var īpaši rasties pilsētās, kurā vairums stresoru pastāv vienlaikus.

Troksnis ietekmē arī savvaļas dzīvniekus. Šīs ietekmes ilglaicīgās sekas, piemēram, migrācijas ceļu maiņa un dzīvnieku aizdzīšana no iecienītajām barošanās un vairošanās vietām, ir jāpēta papildus.

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100