nākamais
iepriekšējais
temati

Piesārņojums ir arvien biežākas ķīmisko vielu izmantošanas sekas

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Pašlaik lielāko daļu ķīmisko vielu ražo tā sauktās “attīstītās valstis”, bet ražošanas apjomi vairāk nekā divas reizes ātrāk pieaug Indijā, Ķīnā, Brazīlijā, Dienvidāfrikā un Indonēzijā. Paredz, ka šo valstu daļa pasaules kopējā ražošanas apjomā laikposmā līdz 2020. gadam palielināsies līdz aptuveni 30 %, bet līdz 2030. gadam tā palielināsies līdz gandrīz 40 %.

Kāpēc ķīmisku vielu arvien lielākais lietošanas apjoms ir svarīgs mums?

Globālā piesārņojuma tendenču iespējamās sekas iekļauj turpmāku ietekmi uz cilvēku veselību un ekosistēmām. Eiropā nedrošs dzeramais ūdens un ūdens peldvietās, kā arī piesārņota pārtika, gan no Eiropas produktiem ražota, gan ievesta, rada tūlītēju risku. Riski var būt saistīti arī ar starpposma un galīgo rūpniecībā izmantojamo ķīmisko produktu importa pieaugošo apmēru. Eiropā reaktīvā slāpekļa problēma ir jo īpaši izteikta Baltijas jūrā, kur pašreizējais ekoloģiskais stāvoklis jau tā ir slikts.

5. attēls. Ķīmisko vielu ražošana

Aplēses rāda, ka 70 000 līdz 100 000 ķīmisko vielu ražo lielos apjomos — vairāk nekā vienu miljonu tonnu gadā. OECD valstis ir lielākās ķīmisko vielu ražotājas, bet ražošanas apjomi palielinās vairāk nekā divas reizes ātrāk Indijā, Ķīnā, Brazīlijā, Dienvidāfrikā un Indonēzijā.

Vairāk informācijas meklējiet: Globālās megatendences: palielinātā vides piesārņojuma slodze: http://www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

5. attēls. Ķīmisko vielu ražošana

Permalinks

Dokumentu darbības