nākamais
iepriekšējais
temati

Jauna pasaules kārtība

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 21.03.2023
Vara pasaulē mainās. Vienai lielvarai vairs nepieder visa vara, un reģionālās varas bloki kļūst arvien nozīmīgāki gan ekonomikas, gan diplomātijas ziņā. Tā kā savstarpējā atkarība un tirdzniecība pasaules mērogā paplašinās, Eiropa iegūs, ja tā varēs palielināt savu resursu efektivitāti un attīstīt uz zināšanām balstītu ekonomiku. Ekonomiskās varas maiņa var nozīmēt, ka Eiropas Savienībai turpmāk būs mazāka ietekme pasaules mērogā. Ņemot vērā pašreizējās pārmaiņas pasaules pārvaldības mehānismos, tādu politikas virzienu izstrāde, lai starptautiskajā mērogā efektīvi pārstāvētu Eiropas intereses, būs svarīgs politiķu uzdevums.

Kāpēc varas maiņa pasaulē ir svarīga mums?

Ja valstis attīstās salīdzinoši ātri, tās bieži vien iegūst ekonomisku varu, jo paplašinās ražošana un patēriņa tirgi. Tās var īstenot šo varu starptautiskās sarunās par ekonomikas jautājumiem (piemēram, par tirdzniecības barjerām un ražojumu standartiem). Taču šo ietekmi var izmantot arī citās jomās, tostarp saistībā ar vides pārrunām.

Tie resursi, kas dod spēku valstu ekonomikām, ietekmē arī starptautisko spēku samēru. Tas, kam pieder galvenie resursi, var turpmāk uzlabot strauji augošu ekonomiku konkurētspēju un ietekmi, īpaši, ņemot vērā nevienmērīgo resursu izvietojumu pasaulē. Piemēram, tiek uzskatīts, ka Bolīvijā atrodas vairāk nekā puse no visiem litija krājumiem pasaulē, tas ir metāls, kuru pašlaik ļoti daudz izmanto hibrīdautomobiļu un pilnībā elektrisko automobiļu ražošanā.

Paredzams, ka nākamo 30 gadu laikā neodīma, kas ir pamatmateriāls daudzās progresīvo tehnoloģiju lāzeriekārtās, izmantošanas apjomi pasaulē četrkāršosies. Šis elements lielos daudzumos ir pieejams tikai Ķīnā. Saistīto ražošanas nozaru attīstība būs gandrīz pilnīgi atkarīga no Ķīnas un tās ražošanas jaudas. Sekas abām valstīm, tai, kuras rīcībā ir šie resursi, un tai, kuras ekonomika atkarīga no to importa, būs vērā ņemamas.

1. attēls. Atlasītas izejvielas

Kāpēc Eiropai ir svarīga pastiprināta konkurence saistībā ar pasaules resursiem? Piekļuves dabas resursiem ir Eiropas ražošanas bāzes izveides būtisks priekšnosacījums. Eiropā ir salīdzinoši maz resursu, un ir jāimportē daudzi no tai nepieciešamajiem resursiem.

Vairāk informācijas: Globālās megatendences: pastiprināta globālā konkurence resursu jomā: http://www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

1. attēls. Atlasītas izejvielas

Permalinks

Dokumentu darbības