nākamais
iepriekšējais
temati

Galvenais patēriņa virzītājspēks būs ekonomikas attīstība, nevis iedzīvotāju skaita pieaugums

Kāpēc pasaules demogrāfiskā situācija ir svarīga mums?

Iedzīvotāju skaita pieaugums ietekmē lielāko daļu globālo megatendenču. Šī gadsimta otrajā pusē paredzamā iedzīvotāju skaita stabilizēšanās neatrisinās pasaules problēmas, bet var palīdzēt īstenot centienus sasniegt ilgtspējīgu attīstību.

Pieaugot iedzīvotāju skaitam, palielināsies dabas resursu izlietojums, vides piesārņojums, mainīsies zemes izmantošanas veids, piemēram, sakarā ar urbanizāciju. Pārmaiņas pasaules demogrāfiskajās tendencēs tieši ietekmēs vietējo vidi klimata pārmaiņu un resursu patēriņa ziņā.

Eiropā migrācija no valstīm ārpus Eiropas var zināmā mērā kompensēt iedzīvotāju un darbaspēka skaita samazināšanos, bet prasīs ievērojamu politikas iejaukšanos reģionu un valstu līmenī.

Doma par to, ka pārapdzīvotība būs planētas krīzes galvenais cēlonis, ir apspriesta. Nav tā, ka mūsu ir pārāk daudz, lai planētu saglabātu, bet drīzāk dzīvesveids arvien lielākajā skaitā industrializēto ekonomikas sistēmu prasa vairāk resursu, nekā planēta var radīt. Vairumā reģionu dabas resursu izmantošanu vairāk nosaka ekonomikas izaugsme, nevis iedzīvotāju skaita pieaugums.

4. attēls. Izmaiņas vidusslāņa patēriņā

Lielāks vidusslānis pasaulē 2050. gadā nozīmēs lielāku tērētspēju. Šajā pētījumā vidusslānis tiek definēts pēc patēriņa līmeņa: tās ir mājsaimniecības, kas tērē no 10 līdz 100 ASV dolāriem dienā (pirktspējas ziņā).

Pilnu atsauču sarakstu meklējiet: Globālās megatendences: dzīve urbānā pasaulē: http://www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

4. attēls. Izmaiņas vidusslāņa patēriņā

Permalinks

Dokumentu darbības