Dzīve pilsētu pasaulē

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Arvien pieaugošā pilsētu pasaule daudziem, iespējams, nozīmēs arvien lielāku patēriņu un pārticību. Bet tas nozīmē arī lielāku nabadzību pilsētu nabadzīgajiem iedzīvotājiem. Nabadzīgie pilsētu dzīves apstākļi un ar tiem saistītie riski videi un veselībai varētu ietekmēt visus pasaules reģionus, ieskaitot Eiropu.

Kāpēc urbanizācija ir svarīga mums?

Pilsētu teritoriju projektēšana un pārvaldība, jo īpaši Dienvidaustrumāzijā, lielā mērā ietekmēs pasaules siltumnīcefekta gāzu emisijas un pieprasījumu pēc resursiem. Ja pilsēta ir uzcelta, tad var būt grūti to būtiski izmainīt. Iedzīvotāji piemērojas šiem apstākļiem, un viņu uzvedību var būt grūti mainīt. Daudzviet jaunattīstības valstīs pilsētas pašreiz riskē bloķēt pilsētu attīstībai vajadzīgās enerģijas un resursu intensīvas izmantošanas modeļus daudzus desmitus gadus uz priekšu.

Savstarpēji ļoti saistītā pasaulē izmaiņas urbanizācijā un ar to saistītajos patēriņa modeļos Eiropu galvenokārt ietekmēs netiešā veidā. Ietekme var izpausties kā izmaiņas Eiropas zemes izmantošanas veidos, ko izraisītu lielāka konkurences cīņa pēc resursiem un tādu slimību draudi, kas radušās un izplatās visā pasaulē.

6. attēls. Pilsētu attīstības tendences

Pirmo reizi vēsturē vairāk nekā 50 % pasaules iedzīvotāju dzīvo pilsētās. Iespējams, ka līdz 2050. gadam apmēram 70 % cilvēku dzīvos pilsētās (UNDESA, 2010). Demogrāfi lēš, ka līdz 2050. gadam Āzija būs mājvieta vairāk nekā 50 % pasaules pilsētu iedzīvotāju.

Vairāk informācijas meklējiet: Globālās megatendences: dzīve pilsētu pasaulē: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

6. attēls. Pilsētu attīstības tendences
Dokumentu darbības