nākamais
iepriekšējais
temati

Infographic

Enerģijas zudumu novēršana

Mainīt valodu
Infographic
Prod-ID: INF-65-lv
Publicēts 19.10.2017 Pēdējās izmaiņas 21.03.2023
Energoefektivitāte ir būtisks ilgtspējības priekšnoteikums. Lie la daļa enerģijas tiek zaudēta, pirms tā nonāk mūsu mājās. Tehnoloģiskā attīstība, lab āk siltumizolētas ēkas, viedtīkli, energoefektivitātes standarti un marķējumi, kā arī e lektroierīču izslēgšana, kad mēs tās neizmantojam, — tas viss var palīdzēt mazināt enerģijas zudumus.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Dokumentu darbības