Enerģijas zudumu novēršana

Mainīt valodu
Infographic
Prod-ID: INF-65-lv
Publicēts 19.10.2017 Pēdējās izmaiņas 22.11.2017
Energoefektivitāte ir būtisks ilgtspējības priekšnoteikums. Lie la daļa enerģijas tiek zaudēta, pirms tā nonāk mūsu mājās. Tehnoloģiskā attīstība, lab āk siltumizolētas ēkas, viedtīkli, energoefektivitātes standarti un marķējumi, kā arī e lektroierīču izslēgšana, kad mēs tās neizmantojam, — tas viss var palīdzēt mazināt enerģijas zudumus.

Saistītais saturs

Saistītais saturs

Saistītie jaunumi un raksti

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentu darbības