nākamais
iepriekšējais
temati

Infographic

Enerģija un klimata pārmaiņu mazināšana

Mainīt valodu
Infographic
Prod-ID: INF-63-lv
Publicēts 19.10.2017 Pēdējās izmaiņas 21.03.2023
Pasaules mērogā enerģijas izmantošana ir lielākais cilvēka darbības radītais siltumnīcefekta gāzu emisiju avots. Aptuveni divas trešdaļas no siltumnīcefektu izraisošajām gāzu emisijām rodas, sadedzinot fosilo kurināmo enerģijas ieguvei, ko izmanto apkurei, elektroenerģijai, transportam un rūpniecībai. Parīzes nolīgums izvirza ilgtermiņa mērķi ierobežot pasaules vidējās temperatūras paaugstināšanos līdz 2 °C, salīdzinot ar pirmsrūpniecības laikmetu, vienlaikus cenšoties ierobežot pieaugumu līdz 1,5 °C. Kā liecina zinātniskie pētījumi, lai iespēja ierobežot pasaules vidējās temperatūras kāpumu līdz 2 °C būtu reāla, planētas emisijām maksimālā atzīme būtu jāsasniedz 2020. gadā, bet pēc tam tām jāsāk samazināties. Visas pasaules emisiju apjomam 2050. gadā būs jābūt par 40–70 % mazākam nekā 2010. gadā, bet līdz 2100. gadam tam būs jāsamazinās gandrīz līdz nullei vai zemāk

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: climate change, energy, renewables
Dokumentu darbības