nākamais
iepriekšējais
temati

Infographic

Enerģija Eiropā — pašreizējā situācijaf

Mainīt valodu
Infographic
Prod-ID: INF-62-lv
Publicēts 19.10.2017 Pēdējās izmaiņas 22.11.2017
Eiropas valstis patērē mazāk enerģijas nekā pirms 10 gadiem, kas galvenokārt skaidrojams ar uzlabojumiem energoefektivitātē. Eiropā arī mazāk tiek patērēts fosilais kurināmais saistībā ar enerģijas ietaupījumiem un necerēti strauju atjaunojamās enerģijas izmantošanu. 100 % 75 % 50 % 25 % Citas nozares, tostarp dzelzceļi un iekšzemes kuģniecība Iekšzemes aviācija Starptautiskā aviācija Autoceļi Cietie kurināmie (tostarp akmeņogles un brūnogles) Kodolenerģija Naftas produkti — kopā Gāze Atjaunojamā enerģija Citi enerģijas veidi Atsevišķas nozares un valstis rāda piemēru, dodot priekšroku tīrai enerģijai. Neskatoties uz to, ka fosilo kurināmo izmantošana samazinās, tie aizvien ir galvenais enerģijas avots Eiropā.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentu darbības