Sākums
Aprites cikla laikā radītās CO2 emisijas dažādiem transportlīdzekļiem un degvielas veidiem