nākamais
iepriekšējais
temati
Degvielas veidi un SEG emisijas

Degvielas veidi un SEG emisijas

Transporta pieprasījums ir cieši saistīts ar saimniecisko darbību — ekonomiskās izaugsmes perioda laikā, pieaugot ekonomikas produkcijas apjomam, palielinās preču pārvadājumu un ceļotāju skaits. Transporta radītā negatīvā ietekme uz cilvēku veselību, apkārtējo vidi un klimata pārmaiņām ir cieši saistīta ar degvielas izvēli. Tādas tīrās alternatīvās degvielas kā elektrība jau ir pieejamas un var būt benzīna un dīzeļdegvielas dzīvotspējīgi risinājumi. Nosakot degvielas veida piemērotību, liela nozīme ir braukšanas ilgumam.

Degvielas veidi un SEG emisijas - Read More…

Gaisa piesārņojuma ietekme pilsētās

Gaisa piesārņojuma ietekme pilsētās

Daudzi Eiropas iedzīvotāji ir pakļauti kaitīgam gaisa piesārņojuma līmenim. Līdz 30 % Eiropas iedzīvotāju, kuri dzīvo pilsētās, ir pakļauti gaisa piesārņojošo vielu līmenim, kas pārsniedz ES noteiktos gaisa kvalitātes standartus. Apmēram 98 % Eiropas iedzīvotāju, kuri dzīvo pilsētās, ir pakļauti tādu gaisa piesārņojošo vielu līmenim, ko saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) stingrajām vadlīnijām uzskata par kaitīgu veselībai.

Gaisa piesārņojuma ietekme pilsētās - Read More…

Temperatūras inversija nosprosto piesārņojumu tuvu pie zemes virsmas

Temperatūras inversija nosprosto piesārņojumu tuvu pie zemes virsmas

Temperatūras inversijas apstākļos piesārņojuma gadījumu iespējamība ir lielāka. Ilgstoša augsta spiediena periodu laikā ziemas mēnešos saules starojums sasniedz zemes virsmu un uzsilda to. Naktī, kad nav mākoņu, zeme strauji zaudē siltumu un gaiss, kas nonāk saskarē ar zemi, kļūst vēsāks. Siltais gaiss paceļas uz augšu un darbojas kā pārsegs, radot šķērsli vēsā gaisa vertikālai pārvietošanai tuvu pie zemes virsmas. Piesārņojums, tostarp ceļu satiksmes radītais piesārņojums, arī tiek nosprostots, tāpēc gaisa slānis, kas atrodas vistuvāk zemei, tiek aizvien vairāk piesārņots. Tā tas turpinās līdz brīdim, kamēr sāk mainīties valdošie meteoroloģiskie apstākļi.

Temperatūras inversija nosprosto piesārņojumu tuvu pie zemes virsmas - Read More…

Transportlīdzekļu radītās emisijas un efektivitāte

Transportlīdzekļu radītās emisijas un efektivitāte

Ar fosilo degvielu darbināmais autotransports ir transporta izraisītā gaisa piesārņojuma nozīmīgākais avots. Piesārņojošo vielu emisijas katram transportlīdzeklim nāk no vairākiem avotiem.

Transportlīdzekļu radītās emisijas un efektivitāte - Read More…

Trokšņa izraisītais piesārņojums Eiropā

Trokšņa izraisītais piesārņojums Eiropā

Aizvien pieaugošas bažas vides jomā rada trokšņa piesārņojums, kas izriet no vairākiem avotiem. Kaitīgā ietekme, ko izraisa trokšņa piesārņojums, skar iedzīvotāju labklājību, savvaļas dzīvnieku veselību un vairošanos, kā arī bērnu spējas mācīties skolā.

Trokšņa izraisītais piesārņojums Eiropā - Read More…

Permalinks

Geographic coverage

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: infographic, signals2016
Dokumentu darbības