nākamais
iepriekšējais
temati
Cik daudz sadzīves atkritumu mēs pārstrādājam?

Cik daudz sadzīves atkritumu mēs pārstrādājam?

Lielu daļu no atkritumiem, kurus izmetam, varētu pārstrādāt. Atkritumu pārstrādāšana ir videi labvēlīga — atkritumi nenonāk atkritumu poligonos, turklāt tie kļūst par jaunu produktu izejmateriāliem. Atkritumu pārstrādāšana var arī sekmēt inovāciju un radīt darbavietas.

Cik daudz sadzīves atkritumu mēs pārstrādājam? - Read More…

Eiropas atkritumu plūsmas

Eiropas atkritumu plūsmas

ES-28 valstīs un Norvēģijā kopā 2010. gadā tika radīts aptuveni 2500 miljoni tonnu atkritumu. Lūk, pārskats par atkritumu avotiem un to sastāvu!

Eiropas atkritumu plūsmas - Read More…

Kā mēs varam samazināt atkritumu daudzumu un tos labāk izmantot?

Kā mēs varam samazināt atkritumu daudzumu un tos labāk izmantot?

Vislabākais veids, kā samazināt atkritumu ietekmi uz vidi, ir, pirmkārt, novērst to rašanos. Daudzas lietas, kuras izmetam, varētu izmantot atkārtoti, bet citas var pārstrādājot pārvērst izejmateriālos.

Kā mēs varam samazināt atkritumu daudzumu un tos labāk izmantot? - Read More…

Kā mēs varētu izveidot resursu ziņā efektīvu aprites ekonomiku?

Kā mēs varētu izveidot resursu ziņā efektīvu aprites ekonomiku?

Pašlaik mēs izmantojam vairāk resursu, nekā planēta noteiktajā laikā var nodrošināt. Mums jāsamazina radīto atkritumu un iegūto materiālu daudzums.

Kā mēs varētu izveidot resursu ziņā efektīvu aprites ekonomiku? - Read More…

Kā mūsu iegādātā, apēstā un arī neapēstā pārtika ietekmē vidi?

Kā mūsu iegādātā, apēstā un arī neapēstā pārtika ietekmē vidi?

Pirms ēdiens nonāk uz šķīvja, tas ir jāsaražo, jāapstrādā, jāiepako, jātransportē un jāizplata. Katrā no šiem posmiem tiek izlietoti resursi un tiek radīts arvien vairāk atkritumu un piesārņojuma.

Kā mūsu iegādātā, apēstā un arī neapēstā pārtika ietekmē vidi? - Read More…

Kā mūsu labklājība un veselība ir saistīta ar vidi?

Kā mūsu labklājība un veselība ir saistīta ar vidi?

Mēs izmantojam dabas resursus ražošanā un tos patērējam, tie palīdz mums kļūt turīgiem un rada darbavietas, tādējādi paaugstinot mūsu dzīves kvalitāti un sekmējot labklājību. Taču mēs patērējam tik daudz resursu, ka ekosistēma nākotnē vairs nespēs mūs pietiekami nodrošināt.

Kā mūsu labklājība un veselība ir saistīta ar vidi? - Read More…

Kur Eiropā tiek izšķiesta pārtika?

Kur Eiropā tiek izšķiesta pārtika?

Aptuveni trešdaļa pasaulē saražotās pārtikas iet zudumā vai tiek izšķiesta. Pārtikas atkritumi nozīmē arī būtisku citu resursu, piemēram, zemes, ūdens, enerģijas un darbaspēka, zudumu.

Kur Eiropā tiek izšķiesta pārtika? - Read More…

Kur rodas jūru piesārņojošie atkritumi, un kāda ir to ietekme?

Kur rodas jūru piesārņojošie atkritumi, un kāda ir to ietekme?

Aizvien vairāk atkritumu nonāk pasaules okeānos un kaitē ekosistēmām, nogalina dzīvniekus un apdraud cilvēku veselību. To var novērst, neradot tik daudz atkritumu un tos labāk apsaimniekojot uz sauszemes.

Kur rodas jūru piesārņojošie atkritumi, un kāda ir to ietekme? - Read More…

Permalinks

Dokumentu darbības