nākamais
iepriekšējais
temati

Article

Ilgtspējības ekonomiskais pamatojums

Mainīt valodu
Article Publicēts 19.06.2012 Pēdējās izmaiņas 11.05.2021
Photo: © Stockbyte
Gan mazi uzņēmumi, gan starptautiskas korporācijas meklē iespējas, kā saglabāt vai palielināt tirgus daļu. Sīvas globālas konkurences apstākļos centieni panākt ilgtspējību nozīmē vairāk nekā “zaļa” korporatīvā tēla radīšanu un ražošanas izmaksu samazināšanu. Tie var kļūt par jaunu uzņēmējdarbības virzienu.

Iespējams, uzņēmums Unilever kā vienu no galvenajiem uzņēmējdarbības riska veidiem nebija izvirzījis cilvēkveidīgo pērtiķu iebrukumu, taču tam nācās ar to saskarties. 2008. gada 21. aprīlī Unilever galvenajā mītnē Londonā un uzņēmuma telpās Mērsisaidā, Romā un Roterdamā iebruka organizācijas Greenpeace aktīvisti orangutanu tērpos. Vides aizsardzības aktīvisti protestēja pret kaitējumu, ko Indonēzijas tropu mežiem nodara daudzos Unilever produktos izmantotās palmu eļļas ražošana. Drīz pēc tam uzņēmums pasludināja, ka līdz 2015. gadam visu palmu eļļu iegādāsies no piegādātājiem, kas izmanto “ilgtspējīgi” ražotu palmu eļļu. Pēc aprakstītajiem notikumiem uzņēmums izstrādāja uzņēmējdarbības plānu, lai integrētu ilgtspējību savas darbības principos.

Ir daudz dažādu iemeslu, kas varētu motivēt starptautisku uzņēmumu padarīt savu darbību ilgtspējīgāku. Tas var būt saistīts ar uzņēmuma korporatīvo tēlu vai kāda uzņēmuma zīmola tēlu. Ilgtspējību var pieprasīt arī uzņēmuma investori, kuri, iespējams, neieguldītu naudu uzņēmumos, kas nevēlas risināt ar vides pārmaiņām saistīto risku vai kas nav ieinteresēti izmantot ekoinovāciju priekšrocības.

Karena Hemiltone (Karen Hamilton), Unilever ilgtspējības viceprezidente: “Mēs nesaskatām nekādu konfliktu starp attīstību un ilgtspējību. Tieši pretēji, arvien vairāk klientu to patiesībā pieprasa.”

Vienkārši izsakoties, ilgtspējīgu darbības principu ieviešana var būt ekonomiski pamatota. Uzņēmumi var iegūt konkurences priekšrocību un palielināt savu tirgus daļu. Tā var radīt arī jaunas uzņēmējdarbības iespējas novatoriskiem ekouzņēmējiem, kas reaģē uz pieprasījuma palielināšanos pēc videi nekaitīgiem produktiem.

Karena Hemiltone piebilst: “Ilgtspējība ļauj arī samazināt izmaksas. Samazinot iepakojuma daudzumu, var ietaupīt rūpnīcas enerģijas patēriņu un tādējādi ietaupīt naudu un palielināt ienesīgumu.”

Kur meklēt idejas

Ja lielie starptautiskie uzņēmumi sāk ieviest videi nekaitīgas darbības principus, to izmēri ļauj tiem sasniegt rezultātus plašākā sabiedrībā. Tie parasti aicina sev līdzīgos uzņēmumus ieviest līdzīgus principus. Pasaules uzņēmējdarbības padome ilgtspējīgai attīstībai (WBCSD), kas ir dibināta 1992. gada Riodežaneiro samita priekšvakarā, lai dotu uzņēmējdarbības nozarei iespēju paust savu viedokli, ir platforma, kas popularizē ilgtspēju uzņēmējdarbības nozarē.

WBCSD ziņojumā “Vision 2050” (“Redzējums 2050. gadam”), kas izstrādāts sadarbībā ar plaši pazīstamiem uzņēmumu rīkotājdirektoriem un ekspertiem, ir apzināti obligātie komponenti, kas uzņēmējdarbības nozarei jāievieš nākamajos gadu desmitos, lai sasniegtu ilgtspēju pasaulē. Citiem vārdiem, tas ir no nozares iekšienes nākošs aicinājums sasniegt ilgtspējību.

WBCSD apzinātie galvenie “obligātie komponenti” saskan ar daudziem politikas veidotāju mērķiem: jāpanāk, lai tirgus cenās tiktu ietvertas videi nodarītā kaitējuma izmaksas, jāatrod efektīvi veidi, kā ražot vairāk pārtikas, neizmantojot vairāk zemes un ūdens; jāaptur atmežošana; jāsamazina oglekļa dioksīda emisijas pasaulē, pārejot uz videi nekaitīgāku enerģiju; visur, ieskaitot transporta nozari, enerģija jāizmanto efektīvi.

Datu par oglekļa dioksīda emisijām pieejamības projekts (Carbon Disclosure Project — CDP) ir vēl viena iniciatīva, kas popularizē ilgtspējību uzņēmējdarbības nozarē. Šīs bezpeļņas organizācijas mērķis ir panākt uzņēmumu un pilsētu siltumnīcefekta gāzu emisiju un ūdens patēriņa samazinājumu. CDP palīdz arī investoriem novērtēt ar vidi saistītos uzņēmējdarbības riska faktorus, piemēram, klimata pārmaiņas, ūdens trūkumu, plūdus un piesārņojumu vai vienkārši izejvielu trūkumu. Pašlaik jūtamās finanšu krīzes apstākļos investoriem ir liela teikšana par to, kuri uzņēmumi izdzīvos.

Copyright: Thinkstock

Nav universāla risinājuma

Jautājums “Kā uzņēmums var integrēt ilgtspējību uzņēmuma pārvaldībā?” joprojām paliek aktuāls. Universāla risinājuma nav, bet ir plaši pieejamas konsultācijas un atbalsts.

Tādas ilgtspējīgas uzņēmējdarbības platformas kā Pasaules uzņēmējdarbības padome ilgtspējīgai attīstībai un Datu par oglekļa dioksīda emisijām pieejamības projekts sniedz pamatnorādes uzņēmumiem, kas vēlas izvirzīties vadošās pozīcijās šajā jomā. Ir arī precīzāki ieteikumi, piemēram, ESAO Vadlīnijas starptautiskajiem uzņēmumiem, kas ir pievienotas ESAO Deklarācijai par starptautiskajām investīcijām un starptautiskajiem uzņēmumiem. Tajās ir sniegti brīvprātīgi atbildīgas uzņēmējdarbības principi un standarti starptautiskiem uzņēmumiem, kas darbojas valstīs, kuras pievienojušās deklarācijai.

Tomēr lielākā daļa esošo shēmu ir brīvprātīgas, un parasti tās tiek skatītas plašākā korporatīvās sociālās atbildības kontekstā.

Pāreju uz ilgtspējību palīdz virzīt ne tikai dažādu uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji. Valdības un valstu iestādes var palīdzēt uzņēmumiem kopumā, nodrošinot vienlīdzīgus apstākļus un paredzot stimulus. Ne vienmēr ir vajadzīgi orangutanu tērpi, tomēr arī patērētāji un pilsoniskā sabiedrība var paust privātajam sektoram stingru nostāju, vienkārši izrādot, ka pastāv interese par produktiem, kas ražoti, izmantojot videi nekaitīgas metodes.

Karena tam piekrīt: “Valdībām un pilsoniskajai sabiedrībai noteikti ir jāsadarbojas. Uzņēmumu iesaistīšanās var būt īpaši rezultatīva, jo tiem ir pārrobežu piegādes ķēdes un tie var sasniegt ļoti lielu patērētāju auditoriju.”

Papildinformācija

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības