nākamais
iepriekšējais
temati

Article

Atkritumi Grenlandē

Mainīt valodu
Article Publicēts 19.06.2012 Pēdējās izmaiņas 17.03.2023
Photo: © EEA/Ace&Ace
Cilvēki saražo atkritumus gan blīvi apdzīvotās pilsētās, gan nomaļās apdzīvotās vietās. Pārtikas pārpalikumi, elektronisko ierīču atkritumi, baterijas, papīrs, plastmasas pudeles, apģērbs, vecas mēbeles — visi šie atkritumu veidi ir jāapsaimnieko. Daļa atkritumu tiek atkārtoti izmantota vai pārstrādāta, daļa tiek sadedzināta, lai saražotu enerģiju, vai nosūtīta uz poligoniem. Nav tāda atkritumu apsaimniekošanas veida, kas būtu iedarbīgs visur. Izvēloties atkritumu apsaimniekošanas veidu, ir jāņem vērā vietējā specifika. Galu galā atkritumu apsaimniekošana sākotnēji ir vietēja rakstura problēma. Turpmāk aprakstīts, kā Grenlandes valdība risina atkritumu problēmu savā valstī, kur problēmas rada nelielais iedzīvotāju skaits, lielais attālums starp apdzīvotajām vietām un ceļu trūkums.

Intervija ar Pēru Ravnu Hermansenu (Per Ravn Hermansen)

Pērs Ravns Hermansens dzīvo Grenlandes galvaspilsētā Nūkā. Viņš pārcēlās uz turieni no Dānijas, lai strādātu Grenlandes Iekšlietu, dabas un vides ministrijā atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Kāda ir dzīve Grenlandē?

“Dzīve Nūkā īpaši neatšķiras no dzīves jebkurā citā nelielā pilsētiņā, viss ir gluži tāpat kā jebkurā Dānijas pilsētā. Šeit ir tādi paši veikali un citas iestādes. Nūkā ir apmēram 15 000 iedzīvotāju. Kaut gan Nūkā plaši tiek lietota gan grenlandiešu, gan dāņu valoda, gandrīz visi mazāko apdzīvoto vietu iedzīvotāji runā tikai grenlandiešu valodā.

Es dzīvoju šeit kopš 1999. gada, un, manuprāt, šejienes iedzīvotāji patērē tādus pašus ražojumus kā citur pasaulē, piemēram, personālos datorus un mobilos tālruņus. Man arī šķiet, ka šejienes iedzīvotāji arvien lielāku uzmanību pievērš atkritumu apsaimniekošanas problēma.”

Ar ko ir unikāla Grenlandes atkritumu problēma?

Copyright: EEA/Ace&Ace“Grenlandē dzīvo apmēram 55 000 cilvēku, un, tāpat kā gandrīz visur citur pasaulē, cilvēki saražo atkritumus. Grenlandes atkritumu “problēma” ir visai līdzīga stāvoklim citās valstīs. Grenlandes uzņēmumi un mājsaimniecības saražo dažāda tipa atkritumus, un mums tie ir jāapsaimnieko tā, lai nekaitētu videi.

No otras puses, Grenlandes atkritumu problēma ir unikāla teritorijas dēļ, precīzāk, tādēļ, ka attālumi starp apdzīvotām vietām ir ļoti lieli. Salas piekrastē ir sešas salīdzinoši lielas pilsētas, 11 mazākas pilsētiņas un apmēram sešdesmit apdzīvotas vietas, kurās dzīvo 30–300 iedzīvotāju. Lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo rietumu piekrastē, taču arī austrumu piekrastē ir mazas apdzīvotas vietas un pilsētiņas.

Sadedzināšanas iekārtas ir tikai sešās pilsētās, un ar tām nepietiek, lai nodrošinātu videi pietiekami nekaitīgu sadedzināmo atkritumu apstrādi. Turklāt, tā kā nav ceļu, kas savienotu pilsētas un apdzīvotās vietas, atkritumus nevar viegli transportēt uz sadedzināšanas iekārtām. Preces tiek pārvadātas galvenokārt ar jūras transportu.

Pašlaik mums ir tikai aptuvens priekšstats par Grenlandē saražoto sadzīves atkritumu apjomu, bet mums šķiet, ka šis apjoms palielinās. Pusē apdzīvoto vietu ir iekārtas, ko varētu nosaukt par atkritumu sadedzināšanas krāsnīm, bet pārējos atkritumus sadedzina zem klajas debess vai ved uz atkritumu poligoniem.

Manuprāt, visām ar atkritumiem saistītajām problēmām ir daudzas kopīgas iezīmes, taču katra no tām ir unikāla. Atkritumu apsaimniekošana ir vietēja mēroga problēma, taču tai ir plašāka ietekme. Izstrādājot šo problēmu risinājumus, jāņem vērā to divējādais raksturs.”

Kā ir ar bīstamajiem atkritumiem un elektronisko iekārtu atkritumiem?

“Lielākajās pilsētās ir iekārtas, kur izjaukt elektroniskos atkritumus un apstrādāt bīstamos atkritumus, kuri pēc tam tiek tur uzglabāti līdz nosūtīšanai uz Dāniju. Grenlande importē visa veida produktus, tostarp pārtiku, apģērbu un automašīnas, kas tiek piegādāti galvenokārt no Olborgas. Bīstamie atkritumi un elektronisko iekārtu atkritumi tiek iekrauti kuģos, kad tie atgriežas uz Dāniju.”

Pēdējos gados starptautiskās derīgo izrakteņu ieguves korporācijas ir sākušas meklēt neizmantotas naftas vai minerālo izrakteņu rezerves. Kas tiek darīts ar derīgo izrakteņu ieguves atkritumiem?

“Grenlande piekopj “vienu durvju politiku”, saskaņā ar ko derīgo izrakteņu ieguves uzņēmumi var iegūt visas vajadzīgās atļaujas vienā valsts iestādē. Tas nozīmē, ka šie uzņēmumi var iesniegt savus pieteikumus, kuros aptverti visi darbības aspekti, tostarp atkritumu apsaimniekošana, Derīgo izrakteņu un naftas birojam.

Gandrīz visi darbi notiek ārpus pilsētām un apdzīvotām vietām. Attiecībā uz sadedzināmiem atkritumiem uzņēmumi var vienoties ar vietējām pašvaldībām par to sadedzināšanas iekārtu izmantošanu. Šāds sadedzināšanas pakalpojumu pieprasījuma papildus pieaugums vēl vairāk noslogo vietējo iekārtu sadedzināšanas jaudu.”

Kā jūs risināt šo problēmu?

“Viens no pašlaik apspriestajiem risinājumiem ir reģionālu sadedzināšanas iekārtu būvēšana un atkritumu transportēšana. Ir skaidrs, ka nevaram katrā pilsētā uzcelt atkritumu apstrādes iekārtu. Mēs aplūkojam arī siltumenerģijas ražošanas iespēju — apsildīt mājokļus ar enerģiju, kas saražota, dedzinot atkritumus.

Mazākajās pilsētiņās jau esam sākuši veidot elektronisko iekārtu atkritumu izjaukšanas un kaitīgo atkritumu apstrādes vietas. Mazās apdzīvotās vietās tiek izvietotas tvertnes elektronisko iekārtu un bīstamo iekārtu atkritumu savākšanai, kurus pēc tam transportē uz izjaukšanas un apstrādes vietām pilsētās.

Pašlaik tiek īstenoti divi izmēģinājuma projekti saistībā ar sadedzināmo atkritumu transportēšanu uz pilsētām, kurās ir sadedzināšanas iekārtas.

Grenlandes valdība ir izstrādājusi valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu, un pasākums, ko tikko aprakstīju, ir šī plāna daļa.”

Per Ravn HermansenPer Ravn Hermansen, viņš pārcēlās uz turieni no Dānijas, lai strādātu Grenlandes Iekšlietu, dabas un vides ministrijā atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Papildinformācija

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Waste, Greenland
Dokumentu darbības