nākamais
iepriekšējais
temati

Paziņojums

EVA izdevums “EEA Signals 2023” — Veselība un vide Eiropā

Mainīt valodu
Paziņojums Publicēts 04.11.2023 Pēdējās izmaiņas 16.11.2023
Photo: © Esther Castillo, Well with Nature /EEA
Vairāki EVA novērtējumi ļoti skaidri parāda saikni starp vidi un labklājību. Neraugoties uz pēdējās desmitgadēs panākto progresu, piesārņojums un citi vides riski joprojām kaitē Eiropas iedzīvotāju veselībai, savukārt vides stāvokļa uzlabošana un klimata pārmaiņu mazināšana var sniegt gan tiešu, gan netiešu labumu ikvienam Eiropas iedzīvotājam.

EVA izdevums “EEA Signals 2023” sniedz plašu pārskatu par saiknēm starp veselību un vidi Eiropā. Tajā iekļauti raksti par gaisa kvalitāti, trokšņa piesārņojumu, ūdeni, klimata pārmaiņām un ķīmiskajām vielām, kā arī ekspertu intervijas par ķīmisko vielu drošības paaugstināšanu un Eiropas vides un veselības atlantu.“Gan attiecībā uz ekosistēmu veselībau, gan cilvēku veselību kaitējuma novēršana ir daudz lētāka un efektīvāka nekā veselības atgūšana. Tas ir vienkārši labs ieguldījums nākotnē.”

Leena Ylä-Mononen

EVA izpilddirektore

Lasīt ievadrakstu

 

 

 

Ziņojums “EVA signāli” ir ikgadēja, viegli lasāma publikācija, kas sastāv no vairākiem īsiem rakstiem, kuros aplūkoti galvenie ar vidi un klimatu saistītie jautājumi. Jaunākajos ziņojumos “EVA signāli” ir aplūkotas šādas tēmas: enerģētika (2022), daba (2021), nulles piesārņojums (2020), augsne (2019) un ūdens (2018).

 


Palīdziet mums uzlabot EVA signālus: 3 minūšu atsauksmju aptauja

© Cover image source: Esther Castillo, Well with Nature /EEA

Identifiers

EEA Web report no. 02/2022
Title: EEA Signals 2023: Health and environment in Europe
HTML - TH-AP-23-001-EN-Q - ISBN 978-92-9480-579-9 - ISSN 2443-7662 - doi: 10.2800/567440
Disclaimer

The country assessments are the sole responsibility of the EEA member and cooperating countries supported by the EEA through guidance, translation and editing.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

iegrāmatots zem: signals, signals 2023, eea signals 2023
Dokumentu darbības