Sākums
Temperatūras inversija nosprosto piesārņojumu tuvu pie zemes virsmas