Sākums
Pasažieru pārvadājumu radītās oglekļa dioksīda emisijas