nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

Eiropas daba ir apdraudēta — problēmas un risinājumi

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 15.12.2021 Pēdējās izmaiņas 09.02.2023
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Eiropas Vides aģentūras (EVA) darbs un citi novērtējumi liecina, ka Eiropas ekosistēmas ir nopietni apdraudētas. Gadsimtiem ilgā izmantošana ir atstājusi savas pēdas Eiropas dabiskajā pasaulē, un lielākā daļa aizsargājamo dzīvotņu un sugu nav labā saglabāšanās stāvoklī. “EVA signāli, 2021. gads” sniedz pārskatu par problēmām, ar kurām saskaras Eiropas daba, un norāda uz stratēģijām situācijas maiņai.

Dabas vērtība pārsniedz tiešos pakalpojumus, ko tā sniedz mums. Dabai ir arī kultūras vērtība, kas veido pamatu mūsu kā cilvēku pastāvēšanai un nodrošina apstākļus, kas vajadzīgi labai fiziskajai un garīgajai veselībai, kā arī emocionālajai un garīgajai labklājībai.

Hans Bruyninckx, EVA izpilddirektors

EVA signāli, 2021. gads, — Eiropas daba” sniedz pārskatu par Eiropas dabas stāvokli — tās dzīvotnēm un sugām — un saglabāšanas, datu vākšanas un stratēģiju veidošanas iespējas bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu atjaunošanai. “EVA signāli” ir īsu rakstu sērija, un šo rakstu pamatā ir iepriekš publicētie EVA dati, informācija un ekspertu intervijas.

Šā gada “EVA signālu” galvenā tēma ir dabas vērtība un tas, kāpēc spēcīgas ekosistēmas ir nozīmīgas cilvēku labklājībai. Rakstā par dabas stāvokli ir izklāstītas problēmas, ar kurām pašlaik saskaras Eiropas daba, savukārt citos rakstos ir aplūkoti galvenie cēloņi šai satraucošajai situācijai un visdaudzsološākie veidi, kā ļaut dabai atveseļoties un uzplaukt.

James Vause, ANO Vides programmas Pasaules saglabāšanas uzraudzības centra (UNEP-WCMC) vadošais ekonomists un Dasgupta pārskata par bioloģiskās daudzveidības ekonomiku līdzautors, sniedz interviju par to, kā uzskaite var palīdzēt apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu.

Vācijas Federālās dabas aizsardzības aģentūras priekšsēdētāja Dr. Beate Jessela sniedz ieskatu par saikni starp bioloģisko daudzveidību un klimata pārmaiņām un par iespējām stiprināt dabas noturību klimata pārmaiņu apstākļos.

Petr Voříšek, Čehijas Ornitoloģijas biedrības un Eiropas vaislas putnu 2. atlanta koordinācijas grupas loceklis, izskaidro, kā tiek apkopoti dati par putnu populācijām un kādas konkrētas problēmas pašlaik skar Eiropas putnu populācijas.

ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam ir Eiropas ilgtermiņa plāns dabas aizsardzībai un ekosistēmu degradācijas apturēšanai. Kopā ar citām iniciatīvām tā ir Eiropas zaļā kursa pamatdaļa, kurā izklāstīts ES ilgtermiņa mērķis līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu ar ilgtspējīgu ekonomiku.

“EVA signāli” ir ikgadēja, viegli lasāma publikācija, kurā aplūkoti galvenie ar vidi un klimatu saistītie jautājumi. Iepriekšējo gadu ziņojumos “EVA signāli” apskatīts piesārņojums (2020. gads), augsne (2019. gads), ūdens(2018. gads), un enerģija (2017. gads).

EVA jaunākais ziņojums “Dabas stāvoklis ES” sniedz satraucošu informāciju par rezultātiem 
2013.–2018.gada pārskata periodā. Daudzas sugas un biotopus Eiropā gaida neskaidra nākotne, ja vien 
netiks veikti steidzami pasākumi, lai situāciju mainītu.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: signals, biodiversity, nature
Dokumentu darbības