nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Vai klimata pārmaiņu ietekme ir vienāda uz mums visiem?

HelpCenter FAQ

Savā ziņojumā Nevienāda pakļautība un nevienāda ietekme: sociālā neaizsargātība pret gaisa piesārņojumu, troksni un ekstremālām temperatūrām Eiropā EVA norāda uz to, ka ekstremālo temperatūru ietekme nav vienāda uz mums visiem. Ar klimata pārmaiņām saistītā nevienādā ietekme uz veselību cieši atspoguļo sociāli‑demogrāfiskās atšķirības mūsu sabiedrībā.

 

-          Vecāka gadagājuma cilvēki, bērni un cilvēki ar sliktu veselības stāvokli ir vairāk pakļauti augstu temperatūru radītam riskam nekā pārējie iedzīvotāji.

-          Zemāka sociāli ekonomiskā statusa grupas (bezdarbnieki, cilvēki ar zemiem ienākumiem vai zemāku izglītības līmeni) ir vairāk pakļauti negatīvai apkārtējās vides ietekmei uz veselību, piemēram, ar lielāku pakļautību augstām temperatūrām pilsētās.

 

Pastāv arī izteiktas reģionālās atšķirības attiecībā uz sociālo neaizsargātību un pakļautību vides radītam veselības apdraudējuma riskam visā Eiropā.

Permalinks

Tags

Dokumentu darbības