nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Vai es drīkstu izmantot EVA saturu savā darbā vai savas organizācijas produktos?

HelpCenter FAQ

EVA ziņojumus, diagrammas un datus drīkst atkārtoti izmantot un reproducēt gan nekomerciālos, gan komerciālos nolūkos ar šādu nosacījumu:

 

Ir skaidra norāde uz avotu (EVA). Izmantoto saturu nedrīkst izmainīt bez EVA nepārprotamas piekrišanas. Tomēr ir atļauts izmantot citātus no ziņojumiem tiktāl, ciktāl tiek paskaidrots, kas ir un kas nav EVA materiāls.

 

Lūdzam rūpīgi izlasīt juridiskā paziņojuma lapu mūsu tīmekļa vietnē un pievērst uzmanību autortiesību informācijai, kas attiecas uz saturu, kuru vēlaties atkārtoti lietot vai reproducēt. Kontaktadrese sīkākas informācijas saņemšanai info@eea.europa.eu.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Autortiesību jautājumi
Dokumentu darbības